Befolkningen i Kinas regioner och största städer

Publicerades 2021-05-13.

År 2020 genomförde Kina en nationell folkräkning, vilket man brukar göra vart tionde år. Här är resultatet från folkräkningen uppdelat per region. De fyra storstäderna som administrativt står direkt under centralregeringen finns också med i tabellen.

De fyra städerna är Peking, Chongqing, Shanghai och Tianjin. Det är dock tveksamt att definiera Chongqing som en stad eftersom denna inte har en sammanhängande bebyggelse över hela sitt område. Därför brukar man säga att Shanghai är Kinas största stad med sina 24.870.895 invånare (2020).

De övriga regioner som också syns i tabellen består av Kinas 22 provinser samt de 5 självständiga områdena Guangxi, Inre Mongoliet, Ningxia, Xinjiang och Tibet.

RegionBefolkning (2020)
Anhui61.027.171
Chongqing32.054.159
Fujian41.540.086
Gansu25.019.831
Guangdong126.012.510
Guangxi50.126.804
Guizhou38.562.148
Hainan10.081.232
Hebei74.610.235
Heilongjiang31.850.088
Henan99.365.519
Hubei57.752.557
Hunan66.444.864
Inre Mongoliet24.049.155
Jiangsu84.748.016
Jiangxi45.188.635
Jilin24.073.453
Liaoning42.591.407
Ningxia7.202.654
Peking21.893.095
Qinghai5.923.957
Shaanxi39.528.999
Shandong101.527.453
Shanghai24.870.895
Shanxi34.915.616
Sichuan83.674.866
Tianjin13.866.009
Tibet3.648.100
Xinjiang2.5852.345
Yunnan47.209.277
Zhejiang64.567.588
Militärer2.000.000
Totalt1.411.778.724

Källa: Nationella statistikbyrån (国家统计局)