Kategoriarkiv: Blogg

De nya Sidenvägarna

I september 2013 lanserade Kinas president Xi Jinping ett gigantiskt politiskt och ekonomiskt projekt för att knyta samman Kina med omvärlden i form av infrastruktur såsom vägar, broar, hamnar, järnvägar och sjötrafikleder.

Projektet kallades till en början ”Ett bälte, en väg”. Det handlar emellertid inte enbart om ett enda bälte och en enda väg, utan det är snarare ett nätverk som spänner över stora delar av världen. Därför används numera ofta beteckningen ”Bälte- och väginitiativet”, eller snarare det engelska uttrycket Belt and Road Initiative (BRI). Det formella kinesiska namnet kan översättas till ”Sidenvägens ekonomiska bälte(n) och det 21:a århundradets maritima sidenväg(ar)”. De kinesiska tecknen skiljer inte på ental och flertal, därav parenteserna.

Projektet innebär att Kina bygger nya handelsvägar – så kallade ”Sidenvägar” som refererar till den historiska handelsvägen med samma namn – som ska bestå av farleder och infrastruktur både på land och till sjöss för att koppla samman Kina med Europa. Men det inkluderar också många andra delar av världen som Asien, Oceanien, Afrika, Mellanöstern, Nord- och Sydamerika. Projektet växer hela tiden och inbegriper numera över 70 länder.

Den primära Sidenvägen över land är tänkt att sträcka sig västerut från Kina och över Centralasien mot Europa. Men även en rutt via Indien som sedan fortsätter till sjöss mot Mellanöstern och Nordafrika. Den huvudsakliga sjövägen startar i Kina och sträcker sig till Europa via Sydkinesiska havet, Indiska oceanen, Röda havet, Suezkanalen och Medelhavet.

Bygget av Kinas nya Sidenvägar har medfört mycket stora investeringar i strategiskt viktiga hamnar och annan infrastruktur runt om i världen. Syftet med investeringarna uppges vara att förbättra kommunikationerna och gynna handelsutbytet mellan länderna. Men en viss militär upprustning och nya kinesiska militärbaser tycks också ingå i satsningen. Bland annat i det Sydkinesiska havet som är en viktig del av den maritima Sidenvägen.

  • Spratlyöarna: Kina tog kontroll över dessa öar 2017 och en militärbas har byggts. Öarna ligger i Sydkinesiska havet.
  • Paracelöarna: även dessa öar i Sydkinesiska havet har militariserats på sistone.
  • Djibouti: Kina öppnade en militärbas 2017 som ligger vid inloppet till Röda havet i östra Afrika.
  • Gwadar: Kina kan också, enligt SCMP, vara på väg att anlägga ytterligare en militärbas utomlands, närmare bestämt i Gwadar (Pakistan).
  • Hambantota: Hamn i södra Sri Lanka som Kina leasar i 99 år efter att landet inte kunde betala tillbaka det kinesiska lånet som finansierade bygget. Kina tog över hamnen 2017.
  • Kina har köpt in sig i Toulouse flygplats i södra Frankrike.
  • Kina har investerat i hamnar på flera håll runt om i världen, bland annat i Europa, Afrika, Australien och Sydamerika, via de statsägda företagen Cosco och China Merchants Group.
  • Kina har ekonomiska intressen i omkring tio procent av Europas hamnkapacitet (2018). De äger majoritetsposter i hamnarna i Zeebrugge (Belgien), Piraeus (Grekland) och Valencia (Spanien). De äger också minoritetsposter i Bilbao (Spanien), Vado Ligure (Italien) och fyra hamnar i Frankrike. Vidare äger de minoritetsposter i två av Europas största hamnar i Rotterdam (Nederländerna) och Antwerpen (Belgien), samt bygger en ny terminal i Hamburg (Tyskland).

I Afrika investerar också Kina stort genom att bygga infrastruktur i form av järnvägar, broar, flygplatser, hamnar med mera, vilket medför att många afrikanska länder skuldsätter sig och kommer få svårt att återbetala de kinesiska lånen som finansierar infrastruktursatsningarna. Konsekvensen kan bli att Kina framöver tar kontroll över viktig infrastruktur i Afrika, liksom man gjorde med hamnen Hambantota i Sri Lanka 2017.

Sidan uppdaterades 2018-11-20

Bok: I revolutionens Peking

Örjan Berners nya bok I revolutionens Peking: Intriger, drömmar, stormaktsspel handlar om livet som diplomat i 1960- och 1970-talets Kina.

Boken handlar alltså om det mycket begränsade och avgränsade diplomatlivet i Peking, rödgardisternas framfart, och vikten av att kunna språket för att förstå samhällsutvecklingen (de kinesiska väggtidningarna var dock förbjuden läsning för utlänningarna) samt att vara påläst när det gällde Maos lilla röda.

Ett kort utdrag:

Ganska snart inser jag att det som här gäller är inte kontraktets bestämmelser utan Mao Zedongs tankar. Från den lilla röda citerar jag då visdomsord om vikten av att hålla sitt ord, uppfylla sina plikter, följa givna instruktioner och arbeta för internationell förståelse och samarbete. Kopplingen till den konkreta affären är
långsökt men rödgardisterna blir förvirrade av att fienden kan åberopa mästarens ord.

Trevlig läsning för den som är intresserad av 1960-/1970-talets Kina och kulturrevolution. Boken är utgiven 2018 på Carlssons bokförlag.

Installera kinesiska på datorn (Windows 10)

Hur man skriver kinesiska tecken

 1. Klicka på SWE i aktivitetsfältet > Språkinställningar > Lägg till ett språk > Kinesiska (förenklad, Kina) > Stäng språkinställningarna
 2. Klicka på SWE igen och välj:
  Kinesiska (förenklad, Kina)
  Microsoft Pinyin
 3. Sedan är det bara att börja skriva pinyin och välja rätt tecken med piltangenterna och mellanslag

Man kan också välja traditionella tecken. Tre alternativ finns:

 1. Kinesiska (traditionell, Taiwan)
  Inmatningsmetod: Bopomofo (alltså inget för den som är van med pinyin)
 2. Kinesiska (traditionell, Hongkong)
  Inmatningsmetod: Microsoft snabb
 3. Kinesiska (traditionell, Macao)
  Inmatningsmetod: Microsoft snabb

Hur man ändrar språket till kinesiska i operativsystemet Windows 10

 1. Klicka på SWE i aktivitetsfältet > Språkinställningar > 中文(中华人民共和国)> Alternativ > Ladda ned språkpaket
 2. Klicka också på 中文(中华人民共和国)> Ange som standard
 3. Logga ut och logga in igen för att ändringen ska verkställas


Nu har språket ändrats till kinesiska i Windows och därmed också i programmet Anteckningar som används i bilden ovan.

De 500 vanligaste tecknen

Här är en lista på de 500 vanligaste tecknen i det kinesiska språket. Jag har utgått från en lista på hanzidb.org som jag har modifierat något. Jag har skapat en kolumn för förenklade tecken (FT) och en kolumn för de traditionella tecknen (TT).

Jag har översatt de flesta tecknen till svenska med undantag för vissa svåröversatta kinesiska partiklar. Dessa står inom [hakparenteser].

Notera också att vissa tecken kan uttalas med flera olika toner samt att många av tecknen har flera betydelser. Alltså fler än vad som framgår av listan här nedanför.

Det finns också en lista över de vanligaste förenklade tecknen.

Nr Pinyin FT TT Svenska
1 de   [partikel]
2   en, ett
3 shì   är
4   inte
5 le   [partikel]
6 zài   existera
7 rén   person
8 yǒu   ha, inneha
9   jag
10   han
11 zhè detta
12 styck
13 men [flertal]
14 zhōng   centrum
15 lái komma
16 shàng  
17   stor
18 wèi därför att
19   harmoni
20 guó nation
21 de   mark
22 dào  
23   för att
24 shuō tala
25 shí tid
26 yào   vill
27 jiù   just
28 chū   gå ut
29 huì kunna
30   få lov att
31   också
32   du
33 duì korrekt
34 shēng   föda
35 néng   möjlig
36 ér   och
37 zi   son
38   den
39   erhålla
40 vid
41 zhe [partikel]
42 xià   under
43   själv
44 zhī   [partikel]
45 nián   år
46 guò passera
47 sända ut
48 hòu efter
49 zuò   göra
50 500 meter
51 yòng   använda
52 dào   väg
53 xíng   gå, resa
54 suǒ   plats
55 rán   rätt
56 jiā   hem
57 zhǒng frö
58 shì   sak
59 chéng   bli
60 fāng   riktning
61 duō   många
62 jīng klassiker
63 me [halvt ord]
64  
65   lag
66 xué studera
67   vara som
68 dōu   huvudstad
69 tóng   samma
70 xiàn visa
71 dāng vara
72 méi har inte
73 dòng röra sig
74 miàn   ansikte
75   stiga upp
76 kàn   se, titta
77 dìng   bestämma
78 tiān   himlen
79 fēn   del, dela
80 hái fortfarande
81 jìn gå in
82 hǎo   bra
83 xiǎo   liten
84   del
85   den, det
86 xiē   några
87 zhǔ   ägare
88 yàng form
89   textur
90 xīn   hjärta
91   hon
92 běn   rot
93 qián   framför, före
94 kāi öppna
95 dàn   bara
96 yīn   därför
97 zhǐ bara
98 cóng från
99 xiǎng   tänka
100 shí solid
101   sol
102 jūn armé
103 zhě   [partikel]
104   betydelse
105 har inte
106   kraft, styrka
107   den, det
108 och, med
109 zhǎng växa
110   ta, hålla
111 maskin
112 shí   tio
113 mín   folk
114   den (1, 2 …)
115 gōng   allmän
116   detta, denna
117   redan
118 gōng   arbeta
119 shǐ   使 orsaka
120 qíng   känsla
121 míng   ljus
122 xìng   karaktär
123 zhī   veta
124 quán   total
125 sān   tre
126 yòu   och, igen
127 guān stänga
128 diǎn punkt
129 zhèng   upprätt
130 handel
131 wài   extern
132 jiāng ska
133 liǎng båda
134 gāo   hög
135 jiān mellan, rum
136 yóu   låta, lyda
137 wèn fråga
138 hěn   mycket
139 zuì   mest
140 zhòng   tung
141 bìng och
142   sak
143 shǒu   hand
144 yīng borde
145 zhàn krig
146 xiàng   mot
147 tóu huvud
148 wén   litteratur
149 kropp
150 zhèng   politik
151 měi   vacker
152 xiāng   ömsesidig
153 jiàn se
154 bèi   [partikel]
155   vinst
156 shén [halvt ord]
157 èr   två
158 děng   vänta
159 chǎn producera
160 huò   eller
161 xīn   ny
162   själv
163 zhì skapa
164 shēn   kropp
165 guǒ frukt
166 jiā   lägga till
167   西 västerut
168   denna, detta
169 yuè   måne
170 huà tal
171 förena
172 huí återvända
173   speciell
174 dài   ersätta
175 nèi inom
176 xìn   lita på
177 biǎo tabell, visa
178 huà   förändring
179 lǎo   gammal
180 gěi ge
181 shì   generation
182 wèi   plats
183   ordning
184   grad
185 mén dörr
186 rèn   utse
187 cháng   vanlig, ofta
188 xiān   först
189 hǎi   hav
190 tōng   koppla ihop
191 jiào   lära ut
192 ér son, barn
193 yuán   ursprunglig
194 dōng öst
195 shēng ljud, röst
196   bära
197   stå
198   och, nå
199   jämföra
200 yuán medlem
201 jiě   lossa
202 shuǐ   vatten
203 míng   namn
204 zhēn   verklig
205 lùn diskutera
206 chù plats
207 zǒu  
208 rättvisa
209   varje
210   gå in
211 några
212 kǒu   mun
213 rèn känna igen
214 tiáo måttsord
215 píng   jämn
216   system
217 luft, gas
218 ämne
219 huó   leva
220 ěr du, denna
221 gèng   mer
222 bié annan
223   slå
224   kvinna
225 biàn förändra
226   fyra
227 shén   gud
228 zǒng total
229   hur
230 diàn el, blixt
231 shù nummer
232 ān   säker, trygg
233 shǎo   fåtal
234 bào rapport
235 cái   enbart
236 jié knyta
237 fǎn   motsatt
238 shòu   ta emot
239   öga
240 tài   överdrivet
241 liàng   mängd
242 zài   åter, igen
243 gǎn   känna, känsla
244 jiàn   bygga
245 ärende
246 zuò   göra, skapa
247 jiē   få kontakt
248   måste
249 chǎng plats
250 jiàn   måttsord
251 räkna
252 guǎn   ansvara för
253   period
254 shì   marknad
255 zhí   rak, vertikal
256   moral
257 pengar
258 mìng   liv
259 shān   berg
260 jīn   guld
261 zhǐ   finger
262 gram
263 tillåta
264 tǒng ena, alla
265 region
266 bǎo   skydda
267 zhì   till
268 duì   grupp
269 xíng   form
270 shè   samfund
271 biàn   便 i så fall
272 kōng   tom
273 jué bestämma
274 zhì   styra över
275 zhǎn   sträcka ut
276 häst
277   sektion
278   hantera
279   fem
280   grund
281 yǎn   öga
282 shū bok
283 fēi   inte
284 regel
285 tīng lyssna
286 bái   vit
287 què men
288 jiè   gräns
289
290 guāng   ljus
291 fàng   ställa
292 qiáng stark
293   närma sig
294 xiàng   bild
295 nán svår
296 qiě   dessutom
297 quán makt
298   tänka
299 wáng   kung
300 xiàng   utseende
301 wán   förbruka
302 shè bygga
303 shì   form
304   färg
305   väg
306 minnas
307 nán   söder
308 pǐn   produkt
309 zhù   bo
310 gào   säga
311 lèi sort
312 qiú   begära
313 enligt
314 chéng   regel
315 běi   norr
316 biān sida, kant
317   dö, död
318 zhāng utvidga
319 gāi borde
320 jiāo   överlämna
321 guī regel
322 wàn tiotusen
323   ta
324   dra
325   mönster
326 wàng   hoppas
327 jué känna
328 shù konst
329 lǐng leda
330 gòng   allmän
331 què absolut
332 chuán överföra
333 shī lärare
334 guān observera
335 qīng   ren
336 jīn   i dag
337 qiè   strimla
338 yuàn   gård
339 ràng tillåta
340 shí   veta
341 hòu   vänta
342 dài bälte
343 dǎo leda
344 zhēng strida
345 yùn bära
346 xiào   le
347 fēi flyga
348 fēng vind
349   steg
350 gǎi   ändra
351 shōu   samla
352 gēn   rot
353 gàn göra
354 zào   skapa
355 yán   tal
356 lián förena
357 chí   hålla
358 sektion
359 měi   varje
360 korsa
361 chē fordon
362 qīn släkt
363 extremt
364 lín   skog
365   kläder
366 kuài   snabb
367 bàn hantera
368 diskutera
369 wǎng   i riktning mot
370 yuán   först, primär
371 yīng   hjälte, blomma
372 shì   lärd person
373 zhèng bevis, licens
374 jìn   nära
375 shī   förlora
376 zhuǎn vända
377   man
378 lìng   order
379 zhǔn tillåta
380   tygstycke
381 shǐ   börja
382 zěn   varför, hur
383 ne   [partikel]
384 cún   lagra, samla
385 wèi   har inte
386 yuǎn avlägsen
387 jiào   kalla, ropa
388 tái plattform
389 dān enstaka
390 yǐng   skugga
391   verktyg
392 luō nät
393   skrivtecken
394 ài kärlek
395 slå
396 liú   flöda
397 bèi förbereda
398 bīng   soldat
399 lián koppla ihop
400 diào 調 överföra
401 shēn   djup
402 shāng   kommers
403 suàn   beräkna
404 zhì kvalitet
405 tuán sfär, boll
406   samla
407 bǎi   hundra
408   behöva
409 jià pris, värde
410 huā   blomma
411 dǎng parti
412 huá praktfull
413 chéng   stad, mur
414 shí   sten
415 nivå, grad
416 zhěng   fullständig
417   regeringssäte
418 lämna
419 kuàng situation
420 underlägsen
421 qǐng be om
422   förmåga
423 gräns
424 yuē avtal
425 shì   visa
426 vända, svara
427 bìng   sjukdom
428   nyhet
429 jiū   studera
430 xiàn 线 tråd, linje
431   likna
432 guān   ämbetsman
433 huǒ   eld
434 duàn kapa, dela
435 jīng   essens
436 mǎn 滿 fylla, full
437 zhī   stödja
438 shì titta på
439 xiāo   försvinna
440 yuè   hoppa över
441   kärl
442 róng   innehålla
443 zhào   skina
444 måste
445 jiǔ   nio
446 zēng   öka
447 yán   mala
448 xiě skriva
449 chēng säga
450   stå på tå
451   åtta
452 gōng   bedrift
453 ma [partikel]
454 bāo   paket
455 piàn   skiva
456 shǐ   historia
457 wěi   anförtro
458   [partikel]
459 chá   undersöka
460 qīng lätt
461   lätt, ändra
462 zǎo   tidig
463 céng   förut
464 chú   ta bort
465 nóng jordbruk
466 zhǎo   söka
467 zhuāng fylla
468 guǎng 广 bred
469 xiǎn visa
470 ba   [partikel]
471 ā   [partikel]
472   plommon
473 biāo märke
474 tán samtala
475 chī   äta
476 bild
477 niàn   sakna
478 liù   sex
479 yǐn   leda
480 uppleva
481 shǒu   huvud
482 doktor
483   ämbetsverk
484   plötsligt
485 zhuān speciell
486 fèi utgift
487 hào nummer
488 jǐn förbruka
489 lìng   annan
490 zhōu   omkrets
491 jiào jämföra
492 zhù   hälla
493 språk
494 jǐn bara
495 kǎo   undersöka
496 luò   falla
497 qīng   blågrön
498 suí följa
499 xuǎn välja
500 liè   arrangera

De 100 vanligaste familjenamnen

Det kinesiska uttrycket lao bai xing betyder ordagrant ”de hundra gamla familjenamnen”. Detta är ett uttryck som används som benämning på ”vanligt folk”. Det är nämligen så att hela 85 procent av Kinas befolkning bär något av de hundra vanligaste familjenamnen.

Angående kinesiska ”efternamn” så används normalt benämningen familjenamn. För när man presenterar sig i Kina sägs alltid familjenamnet först och därefter tilltalsnamnet. Därför är det bättre att använda ordet familjenamn istället för efternamn.

De tre vanligaste kinesiska familjenamnen Wang, Li och Zhang. Totalt finns det ca 273 miljoner kineser som bär något av dessa namn.

Namnet som verkligen regerar i Kina är alltså Wang som betyder just ”kung”. Detta följs av Li som betyder ”plommon”. Trea kommer Zhang som kan översättas på lite olika sätt, bland annat betyder det ”förlänga” ”sträcka ut” och ”sprida ut”.

Topp 3 bland kinesiska familjenamn ser alltså på följande sätt:

 1. Wang (王): 93 miljoner kineser bär namnet.
 2. Li (李): 92 miljoner kineser bär namnet.
 3. Zhang (张): 88 miljoner kineser bär namnet.

Här kommer en lista på de 100 vanligaste familjenamnen i Kina, skriva med både förenklade och traditionella tecken (i bokstavsordning enligt uttalet).

Pinyin Förenklade Traditionella
Bái  
Cài  
Cáo  
Cháng  
Chén
Chéng  
Cuī  
Dài  
Dèng
Dīng  
Dǒng  
 
Duàn  
Fàn  
Fāng  
Féng
 
Gāo  
Gōng
Guō  
Hán
Hǎo  
 
Hóu  
 
Huáng
Jiǎ
Jiǎng
Jiāng  
Jiāng  
Jīn  
Kāng  
Kǒng  
Lài
 
 
Liáng  
Lín  
Liú
Lóng
Luó
Máo  
Mèng  
Pān  
Péng  
Qián
Qiáo
Qín  
Qiū  
Rén  
Shào  
Shěn  
Shèng  
Shí  
Shǐ  
Sòng  
Sūn
Tán
Táng  
Tāng
Tián  
Wàn
Wáng  
Wāng  
Wèi  
Wén  
 
Xià  
Xiāo
Xiè
Xióng  
 
Xuē  
Yán
Yáng
Yáo  
 
Yǐn  
 
 
Yuán  
Zēng  
Zhāng
Zhāng  
Zhào
Zhèng
Zhōng
Zhōu  
Zhū  
Zōu

Svenska namn på kinesiska

Namn
Pinyin (kinesiskt uttal)
Förenklade tecken (Fastlandskina)
Traditionella tecken (Taiwan, Hongkong, Macao)

Alexander
Yà​lì​shān​dà
亚历山大
亞歷山大

Alice
Ài​lì​sī
爱丽丝
愛麗絲

Alicia
Àilìxī​yà
艾莉西亚
艾莉西亞

Anna
Ān​nà
安娜

David
Dà​wèi
大卫
大衛

Elias
Āilìyǎsī
埃利亚斯
埃利亞斯

Ella
Àilā
艾拉

Hugo
Yǔ​guǒ
雨果

Jenny
Yānnī
燕妮

Jenny
Jīnnī
金妮

Johan
Yuēhàn
约翰
約翰

Julia
Zhūlìyà
朱莉娅
朱莉婭

Liam
Liánēn
连恩
連恩

Lilly
Lì​lì​
丽丽
麗麗

Lucas
Lú​kǎ​sī
卢卡斯
盧卡斯

Noah
Nuò​yà
诺亚
諾亞

Oliver
Àolìfú
奧利弗

Olivia
Ào​lì​wéi​yà​
奥利维亚
奧利維亞

Oscar
Ào​sī​kǎ
奥斯卡

William
Wēi​lián
威廉

Kina i Almedalen 2018

För några veckor sedan sökte jag efter intressanta programpunkter i den kommande Almedalsveckan i Visby den 1–8 juli 2018. Det verkade dessvärre bli en tråkigt vecka. För det fanns inte mycket om Kina på programmet.

Nu däremot, med fyra dagar kvar till starten av Almedalsveckan, har det tillkommit flertalet seminarier och ”heta stolen” med Kina som ämne.

Här kommer en lista på några av de mest intressanta programpunkterna (i bokstavsordning).

Seminarier

 • Ett stormaktspolitiskt triangeldrama: EU-KINA-USA
  Arrangör: Utrikespolitiska institutet, Utrikespolitiska förbundet.
  Tid och plats: 2/7 2018, 12:00–13:00 Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21, ”Oscarssalen” Seminarium Internationella frågor.
 • Från imitation till innovation – Vad kan vi lära oss av världens största digitala befolkning?
  Arrangör: Explore China, Digitala Draken.
  Tid och plats: 2/7 2018, 15:00–17:00 E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal E30” Seminarium Digitalisering, Innovation.
  Tid och plats: 5/7 2018, 12:00–14:00 D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, ”Sal D24” Seminarium Innovation, Digitalisering.
 • Hur gör vi den nya Sidenvägen hållbar globalt och för Sverige?
  Arrangör: Swedegas, Svensk Sjöfart, 2030-sekretariatet.
  Tid och plats: 2/7 2018, 14:30–15:30 Hästgatan 2, Seminarium Klimat/miljö, Infrastruktur.
 • Kina, Indien, Sverige – Vad hände med agendan för de svenska storföretagen?
  Arrangör: Uppsala universitet, Intraprenörskapskompassen.
  Tid och plats: 4/7 2018, 08:0009:00 B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal B23” Seminarium Näringsliv, Innovation.
 • Ligger framtidens Silicon Valley i Kina?
  Arrangör: East Sweden, Science Park Mjärdevi.
  Tid och plats: 5/7 2018, 10:10–11:00 Strandvägen 4, ”East Sweden Arena” Seminarium Digitalisering, Näringsliv.
 • Så här investerar du i Kina
  Arrangör: Svenska Dagbladet, Nordnet.
  Tid och plats: 2/7 2018, 12:00–12:45 Hamnplan, H232, ”Svenska Dagbladets tält” Samtal Ekonomi.

Heta stolen

 • Att göra affärer eller inte  Om Sveriges och Kinas kommande affärssamarbeten
  Arrangör: Dagens industri.
  Tid och plats: 4/7 2018, 16:0016:25 Donners plats 2, Frågestund/utfrågning Näringsliv, Internationella frågor.
 • Den röda digitala revolutionen  Om hot och möjligheter i Kina
  Arrangör: Di Digital.
  Tid och plats: 1/7 2018, 16:00–16:25 Donners plats 2, Frågestund/utfrågning Digitalisering, Internationella frågor.

Hongkong är dyraste staden

Idag (2018-06-26) publicerade konsultfirman Mercer sin årliga rankning av boendekostnader för personer som bor utomlands (sk expats).

Mercer har undersökt 375 städer runt om i världen och använt över 200 referenspunkter avseende kostnader för boende, mat, transporter, kläder och underhållning. Undersökningen genomfördes i mars 2018.

Rapporten visar att den dyraste staden i världen heter Hongkong. Så den som planerar att flytta till Hongkong kan räkna med mycket höga kostnader för både boende och många andra vardagsutgifter.

Vidare märks det att Kina och övriga Asien är på frammarsch. Kina har tre städer som placerar sig tio-i-topp samt att ytterligare tre städer återfinns i Asien.

1. Hongkong (Kina)
2. Tokyo (Japan)
3. Zurich (Schweiz)
4. Singapore (Singapore)
5. Seoul (Sydkorea)
6. Luanda (Angola)
7. Shanghai (Kina)
8. Ndjamena (Tchad)
9. Beijing (Kina)
10. Bern (Schweiz)

”Starkare kinesisk monetär reglering, en blomstrande ekonomi och en offensiv för att den kinesiska yuanen ska bli en internationell valuta har tryckt upp kinesiska städer i rankningen”, uppges vara förklaringen.

En annan orsak är de ökande kostnaderna för att hyra och köpa bostad i Hongkong. Att hyra en tvåa kostar motsvarande 68.000 kronor per månad. Och den som vill köpa bostad i Hongkong får betala omkring 265.000 kronor per kvadratmeter.

Några fler exempel på Hongkongs priser:

 • En kopp kaffe kostar närmare 70 kronor.
 • En hamburgermåltid kostar ca 43 kronor.
 • Ett par jeans kostar ca 1.000 kronor.

För övrigt har fluktuationer mellan diverse valutor spelat roll i rankningen eftersom kostnaderna har räknats om till USD. En svagare dollar har medfört att städer i USA tappat några placeringar, medan en starkare euro fått motsatt effekt för europeiska städer. Många städer i Asien har också placerats högre i rankningen tack vare valutaförändringar.

Kinas bästa restaurang 2018

I dag (2018-06-20) blev det klart att Ultraviolet är Kinas bästa restaurang. När en panel på över 1000 personer lämnade sitt omdöme blev den utsedd till världens 24:e bästa. Restaurangen är dessutom den enda i Kina som placerade sig på topp 50-listan.

Enligt paneln finns världens bästa restaurang i Italien och heter Osteria Francescana. Också värt att nämna är att Sverige inte fick någon topp 50-placering. Lite längre ner i listan finns emellertid två svenska samt ytterligare tre kinesiska restauranger:

56. Amber, Hongkong
65. Frantzén, Stockholm
67. Fäviken, Järpen
80. Lung King Heen, Hongkong
93. 8 1/2 Otto E Mezzo Bombana, Hongkong

Kinas bästa restaurang ligger i Shangpai och startades 2002 av fransmannen Paul Pairet. Maten som serveras beskrivs som ”avant garde” och restaurangen uppges ligga ”någonstans i Shanghai” utan närmare beskrivning.

En multi-sensorisk genialisk verksamhet någonstans i Shanghai.

Vidare tar man bara emot tio gäster per kväll, men dessa bjuds på en upplevelse utöver det vanliga. Under middagen används nämligen teknik som producerar ljud, bilder, ljussättning och dofter som ett komplement till maten för att förstärka upplevelsen.

Deras hemsida finns på uvbypp.cc.

 

 

Billigare köpa från Wish

Nu blir Kinapaketen från Wish billigare efter att PostNords avtal är klart. De nya reglerna kommer att gälla ordrar som läggs hos Wish från klockan 18.00 i kväll (2018-06-14), enligt ett pressmeddelande från PostNord.

Det innebär att inga ytterligare kostnader tillkommer för köpet än de som kunden ser i checkouten.

Momsen kommer alltså att läggas på ordern när man betalar sina varor hos Wish. Därmed kommer man inte att behöva betala någon extra moms och hanteringsavgift när paketen kommer till Sverige, enligt PostNord.

Det gör det betydligt billigare för konsumenten samtidigt som vi kommer att slippa en krånglig och manuell hantering av en stor andel av alla försändelser som kommer utifrån EU:s tullunion …

Dessutom säger Postnords kommunikationsdirektör att avgiftens storlek kommer att variera med volymen. Han säger också att avgiften blir betydligt lägre än 75 kronor.

Den nya lösningen gäller enbart inköp som görs hos Wish. För övriga leveranser från Kina, och andra områden utanför EU, gäller fortfarande reglerna från i mars, det vill säga att moms och hanteringsavgift tillkommer när paketen anländer till Sverige.