Den svenska ”Huawei-lagen”

Publicerades 2019-10-21.

Regeringens proposition ”Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning” (2019/20:15) offentliggjordes den 24 september och föreslås bli ny svensk lag den 1 januari 2020. Det nya lagförslaget har ofta benämnts ”Huawei-lagen” i media. SVT har till och med använt benämningen ”Anti Huawei-lagen” i en nyhetssändning.

Den nya lagen ska göra det möjligt att skydda Sveriges framtida digitala infrastruktur (5G) som kommer bli mycket mer kritisk för samhället än den tidigare generationen (4G). Företag som anses utgöra potentiella hot mot rikets säkerhet ska därmed kunna hållas borta från utbyggnaden av 5G-näten.

För att Post- och telestyrelsen ska kunna göra en kvalificerad bedömning av enskilda 5G-leverantörer kommer tillståndsmyndigheten att kunna rådfråga både Säkerhetspolisen och Försvarsmakten tack vare den nya lagen.

Så här sammanfattar regeringen i sin proposition kraven på säkerhet:

Den framtida digitala infrastrukturen, som 5G-nät, måste vara säkrad mot tekniska, organisatoriska och rättsliga förhållanden som kan hota säkerhet, integritet och tillgänglighet, och därigenom skada Sveriges säkerhet.

Inga särskilda företag namnges i propositionen, men med tanke på hur lagen ofta benämns är det framför allt kinesiska telekomföretag, och i synnerhet Huawei, som betraktas som potentiella hot i de framtida 5G-näten.

Huawei har varit en av remissinstanserna till lagförslaget, men företaget lämnade inte något remissvar. Huaweis Sverigechef har dock uttryckt sig i positiva ordalag till Ny Teknik: ”Vi anser att myndigheter bör ha rättslig möjlighet att stoppa aktörer om det är dokumenterat att olovligheter görs i kritisk infrastruktur”.

Varför ses Huawei som ett säkerhetshot?

Anledningen till att många länders regeringar numera betraktar Huawei som ett potentiellt säkerhetshot skulle kunna sammanfattas i följande fyra punkter:

  1. Kinas underrättelselag
    Kinesisk lagstiftning tvingar landets organisationer och medborgare att bistå underrättelsetjänsten med underrättelseinformation.
  2. Oklarheter kring ägandet
    Vem som äger och kontrollerar Huawei är inte känt. Enligt en rapport från april 2019 talar mycket för att den kinesiska staten kontrollerar företaget.
  3. Kopplingar till militären
  4. Sårbarheter i utrustningen

De två första punkterna har jag skrivit om tidigare. Nu till de två återstående som handlar om Huaweis kopplingar till Folkets befrielsearmé, samt en del säkerhetsproblem som har uppdagats i media de senaste åren.

Kopplingar till militären

Det är sedan tidigare känt att Huaweis grundare och VD har en bakgrund som ingenjör inom den kinesiska befrielsearmén. Samma sak gäller många av Huaweis anställda som också har kopplingar till militären eller underrättelsetjänsten. Detta enligt en rapport som The Telegraph skrev om i juli 2019.

Rapporten sammanställdes av Christopher Balding, associate professor vid Fulbright University Vietnam, och tankesmedjan Henry Jackson Society som tillsammans granskat 25.000 av de anställdas CV:n. Författarnas slutsats var att omkring 100 anställda på Huawei har en bakgrund inom den kinesiska militären eller underrättelsetjänsten.

Huawei förnekar dock att de har något samarbete med kinesisk militär eller säkerhetstjänst. Företaget menar att det är vanligt att anställa folk som från offentlig sektor och regering bland internationella teknikföretag, enligt ett uttalade till The Telegraph.

Sårbarheter i utrustningen

Det har sedan flera år tillbaka talats om brister i säkerheten i form av sårbarheter, ”bakdörrar” och liknande säkerhetshot som skulle kunna finnas i utrustningen. Detta är något USA började tala om redan 2012, men vid en undersökning hittades ”inga tydliga bevis” för att Huawei skulle ha spionerat, enligt Reuters. Däremot uppgavs det finnas sårbarheter i utrustningen som andra skulle kunna utnyttja.

Så här rapporterade också Bloomberg tidigare i år:

Nu har Vodaphone Group Plc bekräftat till Bloomberg att de funnit sårbarheter sedan flera år tillbaka med utrustning som tillhandahållits av Shenzhen-baserade Huawei …

Brister i säkerheten kom också på tal i januari 2018 när Le Monde publicerade en artikel om den Afrikanska unionens (AU) nybyggda högkvarter i Addis Abeba. Högkvarteret byggdes av kinesiska företag och invigdes 2012.

I artikeln nämns dock inte Huawei. Men senare har det framkommit att den digitala infrastrukturen inne i byggnaden till största delen hade tillhandahållits av Huawei. En mindre del av utrustningen tycks också ha levererats av det kinesiska telekomföretaget ZTE.

Le Monde rapporterade att servrarna inne på AU:s högkvarter varje natt klockan 00:00–02:00 skickade data till servrar i Shanghai. Denna incident, som media har kallat ”datastöld”, ”hackning” och ”spionage”, uppges ha pågått under fem års tid, dvs från januari 2012 till januari 2017. Uppgifterna bekräftades sedermera också av Financial Times.

Förutom detta hittades dessutom dold avlyssningsutrustning i bord och väggar vid en genomgång av byggnaden.

Både Kina och AU har dock förnekat att det finns någon sanning i Le Mondeʼs artikel. I kinesiska CGTN har uppgifterna beskrivits som ”fullständigt grundlösa och löjliga” i ett uttalande av Kinas ambassadör i Afrika.

Källor

Australian Strategic Policy Institute
The African Union headquarters hack and Australia’s 5G network (2018-07-13)
www.aspistrategist.org.au/the-african-union-headquarters-hack-and-australias-5g-network/

Bloomberg
Vodafone Found Hidden Backdoors in Huawei Equipment (2019-04-30)
www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-30/vodafone-found-hidden-backdoors-in-huawei-equipment

China Global Television Network
China, African leaders slam French report on AU headquarters hacking as ‘ridiculous’, ‘nonsense’ (2018-01-31)
news.cgtn.com/news/346b6a4e30677a6333566d54/share_p.html

Financial Times
African Union accuses China of hacking headquarters (2018-01-29)
www.ft.com/content/c26a9214-04f2-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

Le Monde
A Addis-Abeba, le siège de l’Union africaine espionné par Pékin (2018-01-26)
www.lemonde.fr/afrique/article/2018/01/26/a-addis-abeba-le-siege-de-l-union-africaine-espionne-par-les-chinois_5247521_3212.html

Ny Teknik
Huawei om nya radiolagen: Inte ett problem för oss (2019-08-30)
www.nyteknik.se/digitalisering/huawei-om-nya-radiolagen-inte-ett-problem-for-oss-6969926

Regeringen
Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning (2019-09-19)
www.regeringen.se/4a71a5/contentassets/62a6bf6c81b341d5bde46e27b0533086/proposition-20192001500-webb.pdf

Reuters
White House-ordered review found no evidence of Huawei spying: sources (2012-10-18)
www.reuters.com/article/us-huawei-spying/white-house-ordered-review-found-no-evidence-of-huawei-spying-sources-idUSBRE89G1Q920121018

The Telegraph
Huawei staff CVs reveal alleged links to Chinese intelligence agencies (2019-07-05)
www.telegraph.co.uk/news/2019/07/05/huawei-staff-cvs-reveal-alleged-links-chinese-intelligence-agencies/