Destination: ”Taiwan, China”

Nyhetsbyrån AP och kinesisk media rapporterar i dag (2018-05-22) att internationella flygbolag har börjat ändra beteckningen på Taiwan till ”Taiwan, China” för att inte riskera utestängas från den kinesiska flygmarknaden.

Kina har framfört en begäran till flygbolagen att de ska undvika att beteckna Taiwan, Hongkong och Macao som om de vore självständiga länder. Vid en sökning på destinationen ska det framgå att de tillhör Kina.

Flera europeiska flygbolag har redan anpassat sina webbplatser i enlighet med Kinas önskan, bland annat British Airways och Lufthansa plus minst 18 andra flygbolag. På SAS webbplats heter däremot Taiwan fortfarande Taiwan och ingenting annat.

Rättelse 2018-05-24: På SAS internationella webbplats www.flysas.com har man följt Kinas krav och ändrat beteckningen till ”Taiwan, China”, men på deras svenska webbplats www.sas.se (där jag sökte) står det bara Taiwan.

Komplettering 2018-06-27: Nu hör Taiwan till Kina också enligt www.sas.se om man söker på destinationen Taiwan eller Taipei.

ba

Flygbolagen uppges ha ytterligare tre dagar på sig att genomföra förändringen på sina webbplatser. Annars finns risken för att de ekonomiska konsekvenserna kan bli mycket kännbara för företagen.

I slutet av förra månaden ska nämligen 36 utländska flygbolag ha fått brev från den Kinesiska Civila Flygmyndigheten (中国民用航空局) med uppmaningen att senast den 25 maj uppdatera sina internationella webbplatser.

lh

Tidigare i år var också Skatteverket på tapeten i ett liknande ärende när de ändrade sin benämning på Taiwan från ”Republiken Kina (Taiwan)” till ”Taiwan, provins i Kina”. Skatteverket gjorde detta för att följa svensk namnstandard och som en anpassning till FN:s terminologi – en organisation där Taiwan för övrigt inte är medlem.

Folkrepubliken Kina lyckades överta Republiken Kinas plats i Förenta Nationerna 1971 och har sedan dess inte varit välkommen tillbaka.

Mycket få länder i världen erkänner Republiken Kina som självständig stat. Sverige gör det inte och inte heller EU. Man håller sig istället eniga inom unionen till den så kallade ”ett-Kina-politiken”, vilket innebär att enbart Folkrepubliken Kina erkänns som självständig stat.

Sverige har i dagsläget inte några diplomatiska förbindelser med Taiwan. Däremot har Sverige ett handelskontor i Taibei för att främja handelsutbytet.