DN: Meningslöst att lära sig kinesiska

Erik Ringmar, professor i internationell politik i Shanghai, har skrivit en debattartikel om hur meningslöst det är att lära sig kinesiska. Han använder en del vettiga argument, men också en hel del dåliga dito. Här kommer några korta kommentarer till hans debattartikel.

Texten som står i punktform är hämtat från artikeln som publicerades på DN.se (2013-07-12). Jag har citerat vissa delar av texten, men även förkortat och skrivit om en del av den. Längst ner finns också en länk till artikeln.

  • Kineser som har kontakt med omvärlden pratar engelska och kinesiskan är inget världsspråk.

Det stämmer nog att kineser som har kontakt med omvärlden kan tala engelska, åtminstone lite grann, men kineser är inte precis kända för att tala bra engelska. Och nej, kinesiskan är ju inte något världsspråk. I de allra flesta internationella kontakter talas faktiskt engelska. Men är detta verkligen en bra anledning till att inte lära sig fler språk än engelska?

  •  ”Vad som krävs för att ett land ska kunna etablera sitt språk som ett världsspråk är inte ekonomisk makt.”

Man bör inte underskatta den ekonomiska makten. Det faktum att Storbritannien en gång var världens största ekonomi, samt att USA är det i dag, har kanske att någonting att göra med det faktum att engelskan har etablerats som ett världsspråk. Vill man kunna kommunicera med folk från världens största ekonomier är det en klar fördel att kunna tala deras språk –  framför allt med kineser som i allmänhet talar dålig engelska. Men visst, kinesiskan kommer nog aldrig att bli ett världsspråk när vi nu har engelskan.

  • ”I dag är många fascinerade av Kina men ytterst få ser landet som ett föredöme.”

Att Kina inte anses vara ett föredöme är knappast en anledning för att inte att lära sig kinesiska. USA är inte heller något särskilt gott föredöme som nation betraktat. Trots det läser svenska elever engelska i skolan och vi översköljs ständigt av amerikanska teve-serier och mycket annat.

  • Det kommer att ta många decennier innan kineser blir lika rika som amerikaner.

Det kommer sannolikt också ta lång tid att införa kinesiska som ett valbart språk i skolan. Och varför vänta tills Kina blir rikare?

  • ”Visst kommer behovet av kunskap om Kina att öka.”

Det håller jag faktiskt med om.

  • Kinesiska är svårt, tonerna är svårmemorerade och tecknen är tusentals.

Ja, kinesiska är faktiskt ett svårt språk att bemästra på grund av att tecknen är så många. Det talade språket är dock inte riktigt lika svårt som det skrivna. Tonerna är inte heller särskilt svåra att komma ihåg. Tonerna är bara fyra till antalet. Men det bästa vore kanske om det överhuvudtaget inte fanns några svåra ämnen i skolan. Till exempel är ju matematik onödigt svårt tycker många elever.

  • Det är i stort sett omöjligt att lära sig kinesiska i Sverige.

Det är det verkligen inte. Numera finns det en relativt god tillgång på studiematerial (åtminstone om man kan engelska) och dessutom finns det gott om kinesisk litteratur, internet, tv och radio att tillgå även i Sverige. Man kan faktiskt sitta i Hudiksvall och läsa och lyssna på kinesiska dygnet runt om man så vill.

  • Det är synd om skolelever som måste plugga något så relativt oanvändbart som kinesiska.

Regeringen har inga planer på att införa kinesiska som obligatoriskt ämne i skolan. Ambitionen är istället att det ska bli ett valbart språk. Därför måste inte de stackars eleverna läsa något så ”meningslöst” som kinesiska.