Ekonomi

År 2010 passerades Japan och därmed blev Kina världens näst största ekonomi. Fortfarande är dock steget till USA mycket stort, men trots det förväntas Kina växa i kapp inom något decennium och därefter vara världens största ekonomi. Det sker främst tack vare landets stora befolkning. Det finns nämligen fler än fyra kineser för varje amerikan (Kina: 1,34 miljarder; USA: 311,59 miljoner).

Bruttonationalprodukt (BNP), 2011
USA 15.094.000.000.000 USD
Kina 7.318.499.269.769 USD*
Japan 5.867.154.491.918 USD*
Bruttonationalinkomst (BNI), 2011
USA 15.097.082.772.573 USD
Kina 6.644.326.787.453 USD*
Japan 5.774.375.984.973 USD*

* Siffran baseras på rådande valutakurs 2012-11-23 (se Kinas BNP i lokal valuta på sidan med korta fakta).

Läs mer om Kinas ekonomi i bloggen: