Folkrepubliken Kinas nationella underrättelselag

Publicerades 2019-07-30.

I dag återupptogs förhandlingarna mellan USA och Kina i Shanghai. En av anledningarna till den utdragna handelskonflikten mellan länderna är Kinas underrättelselag från 2017. Här kommer därför en kort bakgrund till lagen samt några relevanta utdrag ur densamma.

Den 27 juni 2017 stiftade den Nationella folkkongressens Ständiga kommitté den nya lagen som formellt heter ”Folkrepubliken Kinas nationella underrättelselag” 《中华人民共和国国家情报法》eller kort och gott ”Nationella underrättelselagen”. Den reviderades sedermera den 27 april 2018.

Anledningen till att lagen stiftades uppges vara för att förstärka och trygga Kinas underrättelsearbete, samt att skydda landets framtidsutsikter när det gäller dess säkerhet och intressen, vilket framgår av lagens första kapitel och första paragraf.

Kinas nya underrättelselag har fått mycket medial uppmärksamhet och kritik utanför Kina. Många länder misstänker nämligen att lagen skulle kunna användas av kinesisk underrättelsetjänst för att samla in känslig information. Därför har flera länder också förbjudit det kinesiska telekommunikationsföretaget Huawei att bygga deras 5G-nät. Även Trump-administrationen svartlistade Huawei tidigare i år (maj 2019).

Underrättelselagen kan emellertid inte enbart appliceras på Huawei utan kan antas gälla samtliga kinesiska företag och organisationer. I utdragen nedan nämns dock inte explicit ordet företag. Enda gången det nämns är i paragraf 24 och då i betydelsen ”statsägda företag”. För övrigt nämner lagtexten istället diverse uttryck som betyder organisation och liknande, vilket framgår av utdragen och fotnoterna längre ner på denna sida.

Däremot nämns explicit att kinesiska medborgare, alltså kineser boende både i Kina och utomlands, skulle kunna tvingas hjälpa underrättelsetjänsten med informationsinsamling.

Extra känsligt är det emellertid just vad gäller stora internationella telekommunikationsföretag som Huawei genom vars utrustning det strömmar gigantiska mängder av information. Och förutom mycket högre hastigheter kommer 5G dessutom att kunna medföra att ännu större delar av samhället skulle kunna kopplas upp mot internet, till exempel bostäder och självkörande bilar.

Kinas nya underrättelselag har uppenbarligen gett USA och många andra länders regeringar anledning att oroa sig angående lagens tillämpning.

Här kommer därför tre utdrag ur underrättelselagens mest intressanta paragrafer. Som källa har jag använt Nationella folkkongressens webbplats (www.npc.gov.cn). Där finns hela lagen publicerad i original.

Varje organisation1 och medborgare skall enligt lag stödja, assistera och samarbeta med det nationella underrättelsearbetet, [och] skydda det man känner till om det nationella underrättelsearbetets hemligheter. Nationen ger skydd åt varje organisation och medborgare som stödjer, assisterar och samarbetar [med] det nationella underrättelsearbetet. (1 kap. 7 §)

Det nationella underrättelsearbetets institutioner2 skall enligt lag samla in och bearbeta relevanta underrättelser utförda av utländska institutioner, organisationer, enskilda personer, eller som anstiftat [eller] finansierat andra att utföra, eller inhemska [och] utländska institutioner, organisationer, enskilda individer som samarbetat med varandra för att skada Folkrepubliken Kinas nationella säkerhet och intressen, att tillhandahålla underrättelser som underlag eller referens, för att bevaka, förhindra och bestraffa förutnämnda aktiviteter. (2 kap. 11 §)

Det nationella underrättelsearbetets institutioner som enligt lag upprättar underrättelsearbete, tillåts kräva av relevanta organ,3 organisationer och medborgare att tillhandahålla nödvändigt stöd, assistans och samarbete. (2 kap. 14 §)

Enligt den allra sista lagparagrafen började ”Folkrepubliken Kinas nationella underrättelselag” att gälla den 28 juni 2017.

Andra lagar som också gäller Kinas nationella säkerhet

  • Folkrepubliken Kinas kontraspionagelag (2014)
    《中华人民共和国反间谍法》
  • Folkrepubliken Kinas nationella säkerhetslag (2015)
    《中华人民共和国国家安全法》
  • Folkrepubliken Kinas internetsäkerhetslag (2017)
    《中华人民共和国网络安全法》

1 组织: Detta översätts normalt till organisation.

2 机构: Ett kinesiskt uttryck som har många betydelser (liksom 机关) och därmed täcker in det mesta när det gäller olika typer av organisationer. Här torde det emellertid enbart syfta på underrättelsetjänstens organisationsstruktur, det vill säga alla institutioner/organ/avdelningar som arbetar med underrättelsearbete i Kina.

3 机关: Tittar man i diverse ordlistor kan detta uttryck översättas till organ, kontor, byrå, organisation, institution, departement, ämbetsverk, mekanism.