För 25 år sedan

I dag den fjärde juni har det gått 25 år sedan skotten på Himmelska fridens torg i Beijing. Denna incident kallas ofta ”6 4” (liù sì 六四) i Kina. Läs mer om vad som hände 1989-06-04 på sidan om Kinas historia.