Han svartmålas av de gröna

Publicerades 2019-09-15.

Kan det vara intressant att följa ett val där skandaler levereras på löpande band och nationalistpartiets (KMT) presidentkandidat, som röstats fram via primärval, blir alltmer kritiserad från alla håll och splittrar partiet, samt att deras kandidat faller i opinionsundersökningarna? Samtidigt finns en överhängande risk att så kallad ”röd media” ska påverka valet och Taiwans framtid.

Presidentvalskampanjerna har alltså nu dragit i gång på allvar och om några få månader hålls val till både presidentämbetet och den lagstiftande församlingen (parlamentet).

Därmed fylls media med nyheter och diskussioner om de två presidentkandidaterna och deras kampanjer. Framför allt läggs mycket fokus på skandaler där det pratas mycket om känsliga ämnen som inkluderar fylleri, lögner, smuggling, mutor och svartbygge. Den som följer valet i Taiwan hinner därför inte bli särskilt uttråkad.

Det är i huvudsak är presidentkandidat Han Kuo-yu (KMT) som har hamnat i rampljuset. Och i synnerhet de senaste veckorna sedan valkampanjerna kom i gång på allvar efter primärvalen i juni och juli. Men även den sittande presidenten Tsai Ing-wen har dragits in i en smugglingsskandal.

Hans uppgång och fall

Förra året höjdes Han Kuo-yu till skyarna och blev något av en rikskändis när vann valet i Kaohsiung där han blev borgmästare. Han har lockat mycket stora skaror på hundratusentals personer till sina populära massmöten i år och förra året. Så här skrev Taipei Times 2018-11-21:

Politiska kommentatorer har tillskrivit Hans snabba uppgång till berömmelse att han är en otypisk KMT-kandidat, [de] säger att hans medryckande kampanjslogans och löften appellerar till ’sunt förnuft’ som hjälpt honom få stöd av bönder och affärsmän.

Så lät det alltså förra året. Numera är dock Han Kuo-yu mer känd för alla sina snedsteg och sitt tidigare ansvarslösa beteende som gång på gång dras upp i media.

Och inte helt oväntat är det ofta motståndarsidan som letar fram diverse skandaler. I Taiwans politik finns nämligen två block, det vill säga ”det gröna lägret” (leds av regeringspartiet DPP) och ”det blå lägret” (leds av oppositionspartiet KMT).

Den främsta orsaken till mediastormen kring Han Kuo-yu torde dock inte vara en synnerligen aktiv motståndarsida. Det beror snarare på Han Kuo-yus beteende och bakgrund som gjort det lätt att kritisera honom. Detta har således utnyttjats av motståndarsidan i form av ”grön” media som stödjer den sittande presidenten Tsai Ing-wen (DPP).

Han Kuo-yu har bland annat framställts som oduglig, lögnare, fyllbult, mutad och kvinnokarl, vilket har gjort att hans stöd i opinionen har rasat. Enligt de senaste opinionsundersökningarna ligger Han Kuo-yu runt 5–10 procentenheter efter president Tsai Ing-wen. Detta efter att bara några månader tidigare ha varit favorittippad.

Full i tjänsten

I mars 2018 erkände Han Kuo-yu i en direktsändning på Facebook att han tidigare varit stupfull ett flertal tillfällen i tjänsten. ”Jag åkte till Liugui och Meinong [i Kaohsiung] fem gånger, inte en enda gång nykter, återvände varje gång stupfull, drack mer alkohol än åt mat”.

Lögnare

På Facebook påstod Han Kuo-yu att han inte spelat ett enda parti mahjong sedan han tillträdde tjänsten som borgmästare i Kaohsiung. I augusti publicerades emellertid bilder på en mahjongspelande Han Kuo-yu. Bilderna ska ha tagits i smyg under en vistelse i Bali när han firade in det kinesiska nyåret.

Det var en medlem i DPP som publicerade bilderna – de uppges ha tagits med en mobilkamera av en affärsman på semester i Bali – eftersom Han tidigare hävdat att han inte hade spelat mahjong som borgmästare. Sedan dess har han tvingats ändra sitt uttalade till: ”Jag har aldrig spelat mahjong eller spelat om pengar i Kaohsiung efter att ha blivit borgmästare”.

Kritiken gick emellertid inte ut på att Han Kuo-yu hade spelat mahjong utan på det faktum att han hade ljugit. Och ljuger man om en banal sak skulle man också kunna ljuga om allvarligare och viktigare saker. Så tycks många väljare resonera.

Efter avslöjandet har Han Kuo-yu börjat känna sig förföljd. Och enligt Han togs inte bilden med en mobilkamera utan med en professionell kamera eftersom den var så skarp. Efter denna incident misstänker han att ”statsapparaten” förföljer honom och spårar hans bil med hjälp av gps-utrustning.

Kritiserad som borgmästare

Han Kuo-yu har tidigare också kritiserats för att han inte sköter sitt jobb som borgmästare i Kaohsiung. Han har till exempel inte lyckats förhindra utbrotten av denguefeber i staden och inte heller varit tillräckligt närvarande vid översvämningarna som drabbade staden i somras.

Fruns svartbygge

Hans fru Li Chia-fen har varit involverad i ett illegalt bygge i Kaohsiung där huset inte byggts enligt reglerna. Hon uppmanades av myndigheterna att inom en månad lösa alla problem med bygget, men när den dagen kom berättade Li Chia-fen att hon inte längre ägde huset. Hon hade nämligen löst problemet genom en försäljning.

Beskylls för mutbrott

I april 2019 anklagades Han Kuo-yu för att ha tagit emot mutor på fyrtio miljoner TWD. Han förnekade dock att ha tagit emot pengarna. Och hade han gjort det skulle han ha lämnat politiken. Det hela lugnade ner sig ända fram till augusti när de fyrtio miljonerna, över vilka det fortfarande enligt media vilar ett ”moln av misstankar”, åter kom på tapeten.

I augusti hävdade nämligen journalisten Huang Kuang-chin att Han Kuo-yu tagit emot ytterligare tre miljoner TWD ”under bordet” på det lokala partikontoret i Kaohsiung. Som bevis hänvisade journalisten till ett vittne som uppges ha varit närvarande när Han Kuo-yu haft möten med några finansiärer. Sedermera har Han Kuo-yu hotat med stämning på grund av förtal.

Frågan är om det kan vara någon nytta för en politiker att stämma en journalist inför ett val. Det kanske skulle göra mer skada än nytta.

Han Kuo-yu vill dock inte längre svara på frågor om mutanklagelserna utan anser att ärendet är avslutat och blivit utrett tidigare i år. Han har också blivit alltmer upprörd över det ständiga pratet om mutor.

För tre, fyra månader sedan berättade jag att jag skulle lämna politiken om jag tagit emot pengarna. I dag säger jag det igen: Jag skulle lämna politiken. Hörs det tydligt? (PTS 2019-08-15)

Efter att mutorna återigen hamnat i fokus har Han anklagat media för att smutskasta och svartmåla honom. Och istället för att prata om mutor tycks han istället försöka avstyra uppmärksamheten från pengarna mot andra saker.

Efter den senaste mutanklagelsen visades till exempel hans fru paradera hand i hand med en man på gatorna framför en massa pressfotografer. Kanske i ett försök att försöka flytta fokus från allt prat om mutor?

Det riktas alltså mycket kritik mot honom just nu. Men själv har han inte alltid skött sitt kampanjarbete på bästa sätt. För några år sedan blev han själv diskvalificerad efter att ha producerat ”negativt kampanjmaterial”.

Ett försök att återvända till politiken blev tillintetgjort 2007 när han blev diskvalificerad i ett primärval för lagstiftare [parlamentsledamöter] efter att ha blivit anklagad av sin motståndare för att ha producerat negativt kampanjmaterial. (Taipei Times 2018-11-21)

Efter alla skandaler kan det tyckas lite förvånande att omkring 30 procent fortfarande vill se honom som president, men de populistiska inslagen i hans kampanj är nog inte att förakta. Det finns en anledning att utländsk media ofta kallar honom populist och att det är mycket ”tomt prat” istället för seriösa politiska förslag.

I sin kampanj fokuserar Han Kuo-yu mycket på det ekonomiska och vill göra Kaohsiung och Taiwan rikare genom ett närmare samarbete med Kina. I några av hans slogans heter det att: ”Varor flödar ut, folk flödar in, och Kaohsiung blir rikt”, ”Utveckla Taiwan” och ”Tala ekonomi, inte politik”.

Ett splittrat KMT

Ett misstag som KMT eventuellt begick vid primärvalet var att partiet lät alla taiwaneser oberoende av partitillhörighet rösta på KMT:s presidentkandidat via telefon, vilket kan ha medfört att anhängare av motståndarlägret röstade fram Han Kuo-yu istället för Guo Tai-ming som eventuellt skulle kunna ha större chanser mot DPP:s kandidat.

Samtidigt som Han kritiseras av den gröna sidan har han dessutom blivit kritiserad inom KMT, vilket går emot partiets regelverk och därmed har några medlemmar har blivit uteslutna. En av kritikerna ansåg att Han Kuo-yu var en olämplig presidentkandidat, bland annat på grund av hans dryckesvanor och kvinnoaffärer under tiden han satt i parlamentet (1993–2002).

Han Kuo-yu har dessutom erkänt att han inte arbetade särskilt hårt eller tog mycket ansvar på den tiden. Enligt egen utsago är han dock inte samma person nu som för 20 år sedan.

Det är således ett splittrat parti som får kämpa i motvind inför nästa års presidentval. Han Kuo-yu har dock förgäves försökt ena partiet genom att föreslå ett samarbete med Guo Tai-ming.

Men istället för ett samarbete offentliggjorde Guo nyligen, inte helt oväntat, att han med omedelbar verkan lämnar KMT. Detta offentliggjorde Guo den 12 september och nyheten tolkas som att han kommer att ställa upp i presidentvalet som oberoende kandidat. Därmed kommer han att ytterligare försvåra för sin tidigare partikamrat att vinna valet. Men en desto bättre nyhet för den sittande presidenten Tsai Ying-wen som gynnas av ett splittrat KMT.

Guo skulle kunna ha ganska goda chanser i valet om han lierar sig med rätt personer, till exempel med Taipeis borgmästare Ko Wen-je och/eller Wang Jin-pyng i någon form av koalition. Wang Jin-pyng har tidigare i år också lämnat nationalistpartiet KMT för att kunna ställa upp i presidentvalet.

Senast den 17 september kommer Guo Tai-ming och andra eventuella kandidater att meddela huruvida de ställer upp i valet eller ej. Då måste nämligen samtliga intressenter ha registrerat sig för att kunna delta.

Tsai Ing-wen favorit

Den sittande presidenten Tsai Ying-wen ses som favorit och ligger omkring 5–10 procentenheter före Han Kuo-yu enligt de senaste veckornas opinionsundersökningar. För Han har trenden varit nedåtriktad de senaste månaderna men stödet tycks ha stabiliserats på runt 30 procent. Guo Tai-ming ligger dock strax efter honom i mätningarna. I en opinionsundersökning har Guo till och med legat före Han.

President Tsai Ing-wen har varit relativt befriad från allvarlig kritik och skandaler i media. Värst var det sannolikt i somras när hon besökte några västindiska allierade ö-stater och avslutade resan med ett besök i USA. När hon sedan återvände till Taiwan fastnade en pall med över 10.000 limpor cigaretter i tullen. Det visade sig vara folk från säkerhetstjänsten som försökte smuggla in cigaretterna. Tsai Ing-wen hade dock inget med saken att göra och tycks inte ha blivit drabbad i opinionen av smugglingsskandalen.

För närvarande talar alltså det mesta för den nuvarande presidenten Tsai Ing-wen i januari månads val. Detta medan Han Kuo-yu kommer få det svårt att återupprätta förtroendet efter alla skandaler som florerar i media. Guo Tai-ming är jokern i valet och skulle kunna överraska positivt, alltmedan DPP och KMT är fullt upptagna med att kritisera och försöka krossa varandra.

Det finns nämligen en möjlighet att taiwaneserna har tröttnat på den ständiga kampen mellan det ”gröna” och ”blå” lägret och vill se en förändring. Så kanske är det dags för en oberoende kandidat att bli Taiwans nästa president?