Hur uttalas Huawei?

Publicerades 2019-11-13.

Huawei är ett kinesiskt telekomföretag vars namn kan vara lite svårt att uttala för en svensk. Stavningen baseras nämligen på transkriptionssystemet pinyin som inte följer svenska stavningsregler och uttal till hundra procent. H, u och w uttalas till exempel inte som på svenska.

Förmodligen är det lite enklare att gissa sig till rätt uttal för en engelsktalande person eftersom w uttalas som på engelska. Det märks också när man lyssnar på engelskspråkig nyhetsrapportering om Huawei.

På kinesiska uttalas Huawei ungefär Sjoa-oei (Sj som i sju, u som ett o, w som i engelskans way). Vill man uttala namnet som en riktig kines ska man dessutom använda stigande ton på både ”Hua” och ”wei”.

Pinyin är det vanligaste sättet att skriva kinesiska tecken med bokstäver. Och skriver man företagets namn enligt pinyin så representeras den stigande tonen av en akut accent. Då skrivs företagsnamnet så här: Huáwéi.

Men oftast utelämnas tonmarkörerna i vanlig text. Dessa används normalt bara när man lär sig språket, det vill säga i läroböcker och på lektioner.

De två kinesiska tecknen som utgör företagsnamnet är 华为. Tecknet 华 betyder ”kinesisk” och 为 betyder ”att göra/vara/bli”.

Läs mer om kinesiska språket och dess toner.