Inga kinesiska produkter i svenska 5G-nätet

Publicerades 2020-10-20.

I dag meddelande Post- och telestyrelsen (PTS) att fyra sökande har blivit godkända inför de kommande 5G-auktionerna. De sökande som har godkänts är Hi3G Access (Tre), Net4Mobility (Tele2 och Telenor), Telia Sverige och Teracom. Auktionen planeras starta den 10 november.

Samtidigt förbjuds utrustning från de kinesiska tillverkarna Huawei och ZTE. Bedömning har gjorts i samråd med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen enligt den nya lagstiftningen för att skydda Sveriges säkerhet. Så här skriver PTS i pressmeddelandet:

Villkoren innebär bland annat att:

Nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensbanden inte får genomföras med produkter från leverantörerna Huawei eller ZTE.

Om befintlig infrastruktur för centrala funktioner kommer att användas för tillhandahållande av tjänster i de aktuella frekvensbanden ska en avveckling av produkter från Huawei och ZTE vara genomförd senast den 1 januari 2025.