Kina lättar på barnbegränsningspolitiken

Trots att Kinas befolkning ökar varje år enligt den officiella statistiken har kommunistpartiet återigen beslutat att lätta på barnbegränsningspolitiken. Detta meddelade den partikontrollerade nyhetsbyrån Nya Kina på fredagen i förra veckan.

Kinas barnbegränsningspolitik har sina rötter i 1970-talet då kommunistpartiet insåg behovet att göra något åt befolkningsökningen i landet. På den tiden var kineserna mycket fattigare än i dag och därför ville man gärna ha många barn. Helst söner.

Lagen om barnbegränsning innebar att stadsbor i allmänhet tilläts ha ett enda barn. På landsbygden tillät man däremot två barn om det förstfödda var en flicka. Senare ändrades lagen så att man tillät två barn om båda föräldrarna var ensambarn, det vill säga att de själva inte hade några syskon.

Det nya beslutet som klubbades förra veckan innebär att kinesiska par får skaffa två barn om den ena föräldern är ensambarn. Beslutet fattades vid Centralkommittens sammanträde i Beijing den 9–12 november 2013.

Guo Zhenwei på Hälso- och familjeplaneringsministeriet säger att detta kommer att hålla Kinas födelsetal på en stabil nivå.

Och för en gynnsam ekonomisk och social utveckling räknar man med att befolkningen bör ligga kring 1,5 miljarder invånare – alltså ca 150 miljoner fler än i dag – enligt en rapport från Statsrådet (Kinas regering).

Kinas barnbegränsningspolitik har medfört att ca 400 miljoner färre kineser har fötts sedan 1970-talet. I dag innebär detta att:

  • Kinas arbetsföra befolkning minskar (År 2012 var minskningen 3,45 miljoner personer)
  • Fler pojkar än flickor har fötts (År 2012 föddes hela 118 pojkar per 100 flickor p.g.a. att fler flickfoster aborterades)
  • Andelen äldre personer beräknas öka kraftigt framöver (Andelen som är 60 år och äldre beräknas öka från dagens 14,3% till mer än 33,3% år 2050)

Uppdatering 2015-10-31: Ettbarnspolitiken har nu avskaffats. Läs mer i Kinas nya femårsplan.