Kinas nya regering 2013

I förra veckan utsågs Li Keqiang till premiärminister, det vill säga ordförande för Statsrådet. Det finns också fyra vice premiärministrar i den nya regeringen: Zhang Gaoli, Liu Yandong, Wang Yang och Ma Kai, plus en massa ministrar. Förövrigt utnämndes också Xi Jinping till Kinas president i förra veckan.

STATSRÅDET (REGERINGEN)

Ministerier och kommissioner Särskild organisation Förvaltningar Administrativa kontor Institutioner
Utrikesministeriet Kommissionen för tillsyn och förvaltning av tillgångar Allmänna tullförvaltningen Statsrådets kontor för kinesiska frågor i utlandet Nyhetsbyrån Nya Kina (Xinhua)
Nationella försvars-ministeriet Statens skatteförvaltning Statsrådets kontor för Hongkong och Macao Kinesiska vetenskaps-akademin
Nationella utvecklings- och reformkommissionen Statens mat- och läkemedels-förvaltning Statsrådets kontor för lagstiftnings- frågor

Kinesiska samhälls-vetenskaps-akademin

Utbildningsministeriet Allmänna förvaltningen för press, utgivning, radio, film och teve Statsrådets forsknings-kontor Kinesiska ingenjörs-akademin
Vetenskaps- och teknik-ministeriet Allmänna sport-förvaltningen Statsrådets utvecklings-centrum
Industri- och IT-ministeriet Arbetssäker-hetsförvalt-ningen Kinas nationella skolförvaltning
Statens kommission för etniska frågor Nationella statistikbyrån Kinas jordbävnings-förvaltning
Ministeriet för allmänhetens säkerhet Statens skogs-förvaltning Kinas meteo-rologiska förvaltning
Ministeriet för rikets säkerhet Statens kontor för intellektuella tillgångar Kinas bankreglerande kommission
Tillsynsministeriet Nationella turistförvalt-ningen Kinas värde-pappers-reglerande kommission
Ministeriet för sociala frågor Statens förvaltning för religiösa frågor Kinas försäkrings-reglerande kommission
Justitieministeriet Statsrådets rådgivande kontor Nationella rådet för sociala säkerhets-fonden
Finansministeriet Statsrådets förvaltning för regeringens kontor Nationella naturvetenskaps stiftelse

Ministeriet för medborgare och välfärd

Nationella byrån för korruptions-förbyggande
Land- och resurs-ministeriet

Statens förvaltning för industri och handel

Miljöskyddsministeriet

Allmänna förvaltningen för tillsyn, inspektion och karantän

Ministeriet för boende, städer och landsbygd

Transportministeriet
Vattenresursministeriet
Jordbruksministeriet
Handelsministeriet
Kulturministeriet
Hälso- och familjeplaneringsministeriet

Folkets bank

Riksrevisionen

Läs mer om kinesisk politik.