Kinas tillväxt 2014

I går presenterade den Nationella Statistikbyrån de preliminära siffrorna för tillväxten 2014.

”Enligt preliminära beräkningar var Kinas bruttonationalprodukt (BNP)
63.646,3 miljarder yuan för 2014, en ökning med 7,4 procent vid jämförbara
priser.”