Kineser tillåts inte resa till Taiwan

Publicerades 2019-08-01.

I går publicerade Kinas ministerium för kultur och turism ett pressmeddelande om att fastlandskineser inte längre tillåts besöka Taiwan på egen hand.

Med hänsyn till den nuvarande relationen över sundet, beslutas från och med 2019-08-01 att resor för enskilda individer till Taiwan suspenderas …

I pressmeddelandet nämns ordet suspendera (暂停) samt att förbudet införs på försök (试点), vilket antyder att det inte är permanent. Dessutom gäller det enbart för privat anordnade resor för enskilda kineser. Det inkluderar således inte gruppresor som anordnas av resebyråer.

Privat anordnade resor har bara varit tillåtna för fastlandskineser sedan juni 2011. Inledningsvis gällde det bara för invånarna i Peking, Shanghai, Xiamen och Fujianprovinsen för att sedan utökas till 47 städer. Nu är det således invånarna i dessa 47 städer som inte längre tillåts resa till Taiwan.

Under en period på sex månaderna skulle detta kunna innebära att uppskattningsvis 700.000 färre fastlandskineser besöker Taiwan. Något som skulle kunna kosta Taiwan 28 miljarder TWD (8,7 miljarder SEK) i förlorade intäkter då genomsnittsbesökaren, som alltså inte reser i grupp, spenderar ca 40.000 TWD, enligt South China Morning Post.

Men åtgärden kommer sannolikt inte att märkas av förrän om några månader eftersom redan utfärdade resetillstånd fortfarande kan användas. Dock utfärdas inga nya resetillstånd from och med i dag.

Vy över Taipei med Taiwans högsta byggnad till vänster som heter Taipei 101.

Exakt vad ”den nuvarande relationen över sundet” syftar på framgår dock inte av pressmeddelandet. Men enligt uppgifter som publicerades i dag av Folkets dagblad, som hänvisar till ett uttalade från i maj, beror förbudet på att det Demokratiska progressiva partiet (DPP) har ”ökat konfrontationen över Taiwansundet och skadat relationen över sundet” samt att relationen mellan länderna har försämrats sedan DPP tog över makten i Taiwan efter det senaste valet.

Artikeln nämner också president Tsai Ing-wens besök i USA förra månaden och amerikanernas vapenförsäljning till Taiwan.

Man kan också tänka sig att Kina vill sätta ekonomisk press på Taiwan som har sina president- och parlamentsval i januari nästa år, och där Kina gärna ser att DPP ersätts av nationalistpartiet KMT, eller något annat politiskt alternativ som vill fördjupa relationen med fastlandet.

Oroligheterna i Hongkong kan också ha varit en bidragande orsak eftersom flertalet hongkongeser har sökt asyl i Taiwan den senaste tiden.