Kineserna flyttar söderut

Publicerades 2021-05-14.

Av den senaste folkräkningen kan man utläsa att kineserna har flyttat söderut under den senaste tioårsperioden. Och den provins som har drabbats allra värst av flyttvågen är Heilongjiang.

Heilongjiangprovinsen ligger högst upp i det nordöstra hörnet av Kina. Där har andelen av den totala populationen minskat från 2,86 procent till 2,26 procent, det vill säga minus 0,60 procentenheter sedan folkräkningen 2010.

Detta medan Guangdongprovinsen i söder har upplevt en motsatt effekt med de allra största befolkningstillväxten på 1,14 procentenheter av den totala populationen. Hela 8,93 procent av kineserna bor numera i Guangdong, vilket innebär att den största andelen av befolkningen nu bor i denna provins.

Guangdongprovinsen har sedan länge varit en ekonomiskt framgångsrik region i Kina. I Guangdong ligger till exempel Kanton som redan på 1600-talet blev navet för Kinas handel med Europa.

På senare tid har Guangdongprovinsen också gynnats ekonomiskt av frihandelszonerna i Shenzhen och Zhuhai. I Guangdong finns således gott om jobb vilket har resulterat i en kraftigt ökad inflyttning.

Tabellen visar de olika regionernas totala andel av Kinas befolkning. Siffrorna kommer från folkräkningarna 2020 och 2010.

Region20202010Diff
Heilongjiang2,262,86-0,60
Jilin1,712,05-0,34
Liaoning3,023,27-0,25
Shanxi2,472,67-0,20
Hunan4,714,90-0,19
Hubei4,094,27-0,18
Gansu1,771,91-0,14
Inre Mongoliet1,701,84-0,14
Jiangxi3,203,33-0,13
Anhui4,324,44-0,12
Yunnan3,343,43-0,09
Hebei5,285,36-0,08
Sichuan5,936,00-0,07
Qinghai0,420,420,00
Shaanxi2,802,790,01
Tianjin0,980,970,01
Henan7,047,020,02
Ningxia0,510,470,04
Tibet0,260,220,04
Shanghai1,761,720,04
Shandong7,197,150,04
Hainan0,710,650,06
Peking1,551,460,09
Guangxi3,553,440,11
Chongqing2,272,150,12
Jiangsu6,005,870,13
Guizhou2,732,590,14
Fujian2,942,750,19
Xinjiang1,831,630,20
Zhejiang4,574,060,51
Guangdong8,937,791,14

Källa: Nationella statistikbyrån (国家统计局)