Kinesiska i grundskolan

Nu har regeringen beslutat att det kinesiska språket ska in i den svenska grundskolan och gymnasiet. Kinesiskan ska därmed jämställas med tyska, franska och spanska. Skolverket har nu fått i uppdrag att ta fram en kursplan för kinesiska, och förmodligen kommer fokus att ligga på talspråket eftersom att skriftspråket är så svårt.

Det var utbildningsminister Jan Björklund som höll i presskonferensen. Inför presskonferensen hade han faktiskt lärt sig att säga ”välkommen” (huānyíng) på kinesiska, men dessvärre, till allas besvikelse var han alltför artig för att vilja skryta med sina färdigheter inför journalister och tevekameror. Man kan åtminstone konstatera att utbildningsministerns blygsamma artighet var mycket kinesisk.