Kinesiska – språket i Mittens rike (3:e upplagan)

Läroboken ”Kinesiska – språket i Mittens rike” av Johan Björkstén är en mycket bra bok för den som vill lära sig kinesiska. Det finns också en övningsbok och ett ljudmaterial bestående av tre CD-skivor. I boken får man lära sig de 500–600 vanligaste tecknen, samt en hel del fakta om Kina och kinesisk kultur. Man får dessutom lära sig många saker som är bra att kunna om man ska resa till Kina, t.ex. hur man hyr ett rum, beställer tågbiljetter, ringer efter en taxi, hyr cykel och beställer mat på restaurang.

Uppdatering 2011-10-01: Enligt förlaget ska samtliga fel ha rättats i den nya (andra) tryckningen som började säljas i mars 2011.

Erratalista (tredje upplagan, första tryckningen)

Här är en lista på några småfel i den tredje upplagan. Om du har hittat några fler fel så får du gärna skicka ett mail, eller om det är några fel på den här sidan.

 • Sidan 33
  Streckordningen för tecknet shàng är fel. Korrekt streckordning finns på sidan 153.
 • Sidan 65
  Det femte strecket i tecknet hĕn syns två gånger. Ett av dem ska bort.
 • Sidan 95, kapitel 4
  De kinesiska tecknen är fel längst ner på sidan. Korrekt är: shuo.
  (Shuō zhōngguó huà de ruìdiăn rén.)
 • Sidan 162, kapitel 10
  Tecknet shi (shì = sak, problem) finns inte med i kapitlets teckenlista.
  steckordning för shi
 • Sidan 172, kapitel 11
  11:8. Ordet kväll saknas i översättningen. Korrekt är: ”Det var i går kväll som han kom.”
 • Sidan 184, kapitel 11
  Måttsordet för hund kan vara antingen tiáo eller zhī.
 • Sidan 197, kapitel 12
  Tecknet (bái, vit) finns inte med i någon teckenlista.
 • Sidan 226, kapitel 15
  I rubriken har dìng (beställa) översatts med köpa. Korrekt är: ”Att beställa biljetter” eller mer ordagrant ”Beställa tågbiljetter”.
 • Sidan 239, kapitel 17
  17:3. Tecknet ge (ge = ett måttsord) har försvunnit.
 • Sidan 240, kapitel 17
  Tecknet gui (guì = dyr) finns inte med i kapitlets teckenlista.
 • Sidan 240, kapitel 17, mönster 17:8
  Tecknet (cháng = lång) finns inte med i kapitlets teckenlista, men finns på sidan 289.
 • Sidan 243, kapitel 17
  Tecknet neng (néng = kan) finns inte med i kapitlets teckenlista.
 • Sidan 243
  Ändra ”…men i nästa kapitel…” till ”…men i kapitel 20…”.
 • Sidan 245, kapitel 17
  Ordet (yìqĭ = tillsammans) finns inte med i kapitlets ordlista, utan förekommer först i kapitel 24 på sidan 355.
 • Sidan 246, kapitel 17
  Tecknet nei (nèi = inre) finns inte med i kapitlets teckenlista.
 • Sidan 253, kapitel 17
  Tecknet som visar det sjunde strecket i duăn är fel, men det slutliga tecknet i fyrkanten är korrekt.
 • Sidan 256, kapitel 17
  Ordet chābié (skillnad) finns inte med i kapitlets ordlista, men finns i kapitel 22 på sidan 324.
 • Sidan 265, kapitel 18
  Den andra meningen på rad 49 har inte översatts: ”Hur kommer vi tillbaka hem då?”
 • Sidan 270, kapitel 18
  Orden xiăo och chī har skrivits ihop.
 • Sidan 274, kapitel 19
  19:4. Det ska stå han och inte hon.
 • Sidan 286, kapitel 19
  Tecknet ling (lìng = annan, andre) finns inte med i kapitlets teckenlista eller ordlista.
 • Sidan 290, kapitel 19
  Tecknen tingdao uttalas ”tīngdào” (= höra), men i ordlistan står det bara ”tīng”.
 • Sidan 293
  E. Ändra ”Som vi såg i förra kapitlet…” till ”Som vi såg i kapitel 17…”.
 • Sidan 296, kapitel 20
  Meningarna på rad 31-32 har inte översatts: ”Javisst. Vill ni först beställa mat?” och ”Vi beställer lite mat.”
 • Sidan 315, kapitel 21
  Tecknet huai (huài = dålig, illa, trasig) finns inte med i kapitlets teckenlista, men finns i teckenlistan i kapitel 24 på sidan 353.
 • Sidan 321, kapitel 22
  Liù har fått fel ton. Det ska vara liú (= ton två).
 • Sidan 348, kapitel 24
  På rad 34 står det yihou (yíhòu) som enligt översättningen ska betyda ”ett glas”, men jag har inte lyckats hitta det uttrycket i något lexikon. Däremot betyder yibei (yìbēi) ”ett glas”, men på CD-skivan säger man yīdiăn som betyder ”lite”.
 • Sidan 350, kapitel 24
  På rad 16 finns uttrycket dui de qi (duìdeqĭ = att behandla någon rättvist), men det finns inte med i kapitlets ordlista.
 • Sidan 350, kapitel 24
  Tecknen yijian (yìjiàn = invändning, åsikt, idé) finns inte med i kapitlets ordlista.
 • Sidan 357, kapitel 24
  Tecknen shi (shĭ = början) och kaishi (kāishĭ = börja) finns med i kapitlets teckenlista och ordlista, men det är först i kapitel 26 orden används i texten.
 • Sidan 363, kapitel 25
  Rad 27. På CD-skivan säger man (Wŏ bāng nĭ bă chēzuò fànggāo yīdiăn).
 • Sidan 383, kapitel 26
  Tecknet dui (duì = korrekt) används med en ny betydelse, men finns inte med i ordlistan.
 • Sidan 384, kapitel 26
  Tecknet zhi (zhĭ = bara) används med en ny betydelse och nytt uttal, men finns inte med i ordlistan.
 • Sidan 385, kapitel 26
  Tecknen hanyu yufa keben (Hànyŭ yŭfă kèbĕn = kinesisk grammatikbok) finns inte med i ordlistan. Hànyù (kinesiska språket) yùfă (grammatik) kèbĕn (lärobok).
 • Sidan 389, kapitel 26
  På rad 34 står det , men det är först på sidan 410 (kapitel 28) som uttrycket förklaras.
 • Sidan 402, kapitel 27
  Tecknen (fāhuŏ = bli arg) finns inte med i kapitlets ordlista.
 • Sidan 403, kapitel 27
  Meningen på rad 34-35 har inte översatts: ”Du bör inte skriva tecken hela dagarna”.
 • Sidan 410, kapitel 28
  C. Yìndiăn ska vara yìdiăn.
 • Sidan 418, kapitel 29
  Tecknen likai (líkāi = avresa, lämna) finns inte med i kapitlets ordlista.
 • Sidan 418, kapitel 29
  Tecknet zhi (zhī) som är samma sak som de (de = ägande artikel) förklaras inte.
 • Sidan 418, kapitel 29
  Tecknen yufa (yŭfă = grammatik) finns inte med i kapitlets ordlista.
 • Sidan 418, kapitel 29
  Tecknen zaici (zàicì = igen, en gång till) finns inte med i kapitlets ordlista.
 • Sidan 418, kapitel 29
  Tecknen xuexi (xuéxí = lära sig, studera) finns inte med i kapitlets ordlista. Tecknet xi(xí = öva, studera) finns inte heller med i teckenlistan.Och så några mindre viktiga saker som inte har med det kinesiska språket att göra:
 • Sidan 408, kapitel 27
  Ordet älskande i bildtexten ska förmodligen tolkas som ett adjektiv (= förälskade) och inte som ett verb.
 • Sidan 409, kapitel 28
  Det är tre t i översätter.
 • Sidan 413, kapitel 28, rad 6
  Uttrycket ”chang de gao” (lång) förklaras inte i ordlistan.