Konflikts program om kinesiska Enhetsfronten

Publicerades 2019-08-18.

Det senaste avsnittet av Sveriges radios program Konflikt handlade om den så kallade Enhetsfronten som är en avdelning inom Kinas kommunistiska parti. I dess arbete ingår bland annat att ha kontakt med kineser i länder utanför Kina. Av programmet framgår att detta också gäller kineser som bor i Sverige.

Enligt en intervju som Konflikt gjorde på Kinas ambassad i Stockholm vill Enhetsfronten sprida partiets och den kinesiska regeringens policys. Man vill på ett enat sätt arbeta för Kinas utveckling och fungera som en bro mellan Kina och utlandskinesernas nya hemland för att utveckla ömsesidiga fördelar och vänliga relationer mellan länderna.

I programmet nämndes också de två organisationerna China-Sweden Business Council (CSBC) som vill främja företagande och affärsrelationer mellan länderna, samt Belt & Road Institute in Sweden (BRIX) som arbetar för att sprida information om Sidenvägsprojektet och att Sverige ska ansluta sig nämnda projekt.

En kinesiskfödd kvinna som är involverad i ovanstående två organisationer uppges dessutom ha mycket kontakt med personer från den kinesiska Enhetsfronten. Förutom detta är hon kommunpolitiker i Nacka och har ambitionen att i framtiden komma in i riksdagen.

Lyssna på hela programmet på Sveriges radios webbplats. Programmet heter ”Kinas magiska vapen”.