Konfucius

Konfucius_bildKonfucius (551–479 f.Kr.) var en kinesisk filosof vars tankar har haft ett mycket stort inflytande i Kina sedan urminnes tider. I hemlandet kallas han Kong Zi eller Kong Fuzi vilket betyder ”Mäster Kong”. Hans familjenamn var således Kong samt att hans tilltalsnamn var Qiu.

Han föddes i Qufu i staten Lu, det vill säga den i nuvarande Shandongprovinsen. Konfucius tros ha stammat från en adlig familj, men trots det växte han upp under fattiga förhållanden. När han var tre år gammal dog fadern och vid nitton års ålder gifte han sig.

Konfucius yrkeskarriär inkluderade några olika ämbeten inom regeringen i staten Lu. Han arbetade dessutom som lärare, och enligt Konfucius var lärandet en mycket viktig del av livet. De dagar man inte studerade var enligt honom i stort sett förspilld tid.

Vid femton år ålder beskrev han sig själv vara hängiven sina studier. Och hans stora intresse för lärande och läsande gjorde att han så småningom blev en mycket bildad och vis man. Därför fick han också många lärljungar som gärna lyssnade till hans råd och visdomsord.

Lärljungarna sammanställde också sin mästares tankar om samhället och politiken, vilka publicerades under titeln Samtalen (Lunyu). Boken innehåller hans idéer om hur härskaren bör agera gentemot folket samt hur människor i allmänhet bör förhålla sig till varandra. Dessutom framhåller Konfucius hur viktigt det är att studera.

Här kommer några minnesvärda citat av Konfucius som kanske kan berätta lite mer om mannen bakom myten.

Citat ur Samtalen (i egen översättning)

Mästaren sade: ”Att lära utan att tänka skapar förvirring. Att tänka utan att lära är farligt.”

Zi Gong frågade: ”Finns det något ord som skulle kunna följa en genom hela livet?
Mästaren sade: ”Ordet är generositet! Det du själv inte önskar, skänk det inte heller till andra.” [fotnot]

Mästaren sade: ”När jag var femton hade jag ambitionen att studera, vid trettio var jag etablerad, vid fyrtio kände jag inga tvivel, vid femtio kände jag till himlens vilja, vid sextio var mitt öra lydigt, och vid sjuttio följde jag mitt hjärtas önskan utan att gå bortom lagen.”

Mästaren sade: ”Jag är inte ledsen över att folket inte känner mig, jag är ledsen över att jag inte känner folket.”

Mästaren sade: ”Den som repeterar det gamla och känner det nya kan bli lärare.”

Mästaren sade: ”Grubbla inte över att du saknar rang, fundera istället på hur du kan uppnå en rang. Grubbla inte över att du är okänd, sök istället möjligheter som kan göra dig känd.”

Mästaren sade: ”Medan föräldrarna ännu lever, vandra inte långt, vandringen måste ha ett mål.”

Mästaren sade: ”Den som under tre år inte avviker från sin fars väg kan kallas en god son.”

Mästaren sade: ”Att studera i tre år utan nytta är inte lätt.”

Mästaren sade: ”Förr studerade man för sin egen skull, nu studerar man för andras skull.”

Mästaren sade: ”En ädel person är återhållsam med orden, men agerar desto mer.”

Mästaren sade: ”Jag grubblar inte över att folket inte känner mig, jag grubblar över min bristande förmåga.”

Mästaren sade: ”När man får tala, men inte talar, då felar man mot människan. När man inte får tala, men ändå talar, då felar man mot talet. En ädel person felar varken mot människan eller talet.

Mästaren sade: ”En ädel person rannsakar sig själv, den lägre stående rannsakar andra.”

Mästaren sade: ”En ädel person befordrar inte en annan för hans ord. Han förkastar inte heller en annans ord för hans person.”

Mästaren sade: ”Att fela utan att bättras, det är detta som kallas att fela.”

Mästaren sade: ”Jag har inte ätit på hela dagen, inte sovit på hela natten, för jag har tänkt, men till ingen nytta, det är bättre att studera.”

Mästaren sade: ”En ädel person sysslar inte med små frågor, utan hanterar istället det stora. En lägre stående person hanterar inte det stora, utan tar istället hand om små frågor.”

Mästaren sade: ”En ädel person verifierar, han sätter inte sin tilltro till.”

Mästaren sade: ”I undervisning finns ingen diskriminering.”

Mästaren sade: ”Att uttrycka sig handlar om att kommunicera.”


FOTNOT:
Det här citatet av Konfucius brukar oftast tolkas mer allmängiltigt än vad jag har gjort här. Vanligtvis brukar det ju heta ungefär att: ”Det du inte vill att andra ska göra mot dig, det ska du inte heller göra mot andra.”