Mo Yans nobelföreläsning

Nu finns Mo Yans föreläsning översatt till svenska och tillgänglig på Sveriges radio. Det är Björn Kjellman som läser upp Anna Gustafsson Chens översättning av Mo Yans nobeltal. Inspelningen är tillgänglig i ytterligare 28 dagar på sverigesradio.se (längd ca 39 minuter).