Rickard Nygårds

E-post | Instagram | 中文

Det är jag som är redaktör för denna webbplats som jag startade år 2007. Anledningen till att webbplatsen startades är mitt stora intresse för Asien och då i synnerhet Kina, men även den övriga kinesisktalande delen av Asien, det vill säga Taiwan och Singapore, samt Malaysia som har en relativt stor andel befolkning med kinesiskt ursprung.

Min utbildning

Min formella utbildning består av en ekonomie kandidatexamen, alltså civilekonom med inriktning mot finansiering, från Jönköping International Business School (som högskolan numera heter). När jag tog min examen hette den dock Internationella handelshögskolan.

Dessutom har jag läst några kurser i kinesiska vid Umeå, Uppsala och Lunds universitet (2008–2010 och 2014) som förutom språkfärdigheter även inkluderade Kinas historia, samhälle och kultur. Jag skrev också en kort uppsats om tibetaner vid Umeå universitet.

Kinesiska språket

Förutom börs och ekonomi är jag alltså mycket intresserad av det kinesiska språket och dess vackra skrivtecken. Framför gillar jag de gamla traditionella tecknen som har en mycket lång historia och fortfarande används i Hongkong, Macao och Taiwan.

Jag började studera kinesiska på egen hand våren 2008 för att på hösten samma år börja läsa universitetskurser. Jag har också läst kinesiska via Chinesepod.com som jag tyckte fungerade bra. Chinesepod kostar dock pengar. Numera konsumerar jag emellertid istället kinesisk media för att hålla i gång språket.

Översatt Teklassikern

De vackra traditionella skrivtecknen användes till exempel i världens äldsta bok om te, den så kallade Teklassikern (Tea Classic), som skrevs på 700-talet av temästaren Lu Yu. För några år sedan (2018) översatte jag denna gamla kinesiska klassiker till engelska.

Böcker, teve och radio

För övrigt försöker jag hålla mig uppdaterad om händelseutveckling i Kina och följer nyheter om ekonomi och andra aktuella ämnen. Jag läser också gärna böcker och artiklar om landet för att lära mig mer, samt tittar på kinesisk teve och lyssnar på kinesisk radio.

Läs mer om webbplatsen Kinas.se.