Kinesiska

Kinas officiella språk kallas rikskinesiska eller bara kinesiska, zhōngwén , och baseras på det uttal man har i huvudstaden Beijing. På fastlandet kallas det officiella språket putonghua (allmänna språket) och på Taiwan guoyu (nationella språket). Han-kineserna, som är den klart största folkgruppen med 91,5 procent av befolkningen, använder också gärna uttrycket hanyu (han-språket).

Ibland används ordet mandarin när man talar om rikskinesiska, men det är egentligen ett samlingsbegrepp på ett antal nordkinesiska dialekter. Ungefär 900 miljoner har mandarin som sitt modersmål. Det är därmed världens i särklass största språk (spanska talas av ca 350 miljoner). Rikskinesiskan används i radio, TV och lärs ut i skolorna och därför förstås språket av majoriteten av Kinas 1,3 miljarder invånare.

Pinyin och uttal

Man kan översätta de kinesiska tecknen till våra västerländska bokstäver genom att använda ett s.k. transkriptionssystem. Det mest vanligt förekommande transkriptionssystemet i dag är det som kallas pinyin. Pinyin godkändes av den Kinas myndigheter som det officiella systemet 1956 (och reviderades 1958). Pinyin baseras på det vackra uttalet som man har i huvudstaden Beijing. Det är också pinyin som västerlänningar får lära sig när de studerar kinesiska.

Pinyin Uttal
C uttalas ts
H uttalas h eller som ett sche-ljud som i skön
J uttalas dj som i engelskans just
Q uttalas tsh med ett betonat t
R uttalas r som i engelskans ride (använd en bred Texas-dialekt)
W uttalas som engelskans w som i why
X uttalas sh som i Kina
Z uttalas ds
Zh uttalas dch som i engelskans drive

Toner

Rikskinesiska har fyra grundtoner plus en neutral ton. Detta kan illusteras med ordet ”ma” som ändrar betydelse beroende på tonen (mamma, hampa, häst, svära, frågepartikel).

Kinesiskans toner.

  1. mā (ma1): En hög och jämn ton.
  2. má (ma2): En stigande, lång ton.
  3. mă (ma3): En först sjunkande, sedan stigande ton.
  4. mà (ma4): En kort, sjunkande ton.
  5. ma (ma5): Neutral och obetonad.

Att lära sig kinesiska

Det finns både enkla och svåra aspekter med att lära sig kinesiska. Jag skulle ändå vilja säga att det är ett svårt språk att lära sig jämfört med t.ex. engelska, spanska, franska. Det krävs ett stort intresse och mycket tid för att lära sig det ordentligt, särskilt skriftspråket kräver många och regelbundna repetitioner.

En fördel med kinesiskan är dock att man inte böjer orden för att beteckna ental, flertal, dåtid och framtid. Därmed behöver man inte lära sig mer än grundformen. Denna typ av språk kallas inom språkvetenskapen för isolerande eller analytiska språk.

Den svåraste delen med kinesiska är som sagt skriftspråket, plus att språket tillhör en helt annan språkfamilj (den sinotibetanska) än svenskan. Det gör att man inte får några ord gratis. Man blir ju dessutom tvungen att lära sig två språk, både det muntliga och skriftliga. Jämför engelskans data och information som både skrivs och uttalas (nästan) på samma sätt på svenska. På kinesiska däremot måste man lära sig skriva tecknen och uttala dem korrekt med rätt ton.

För den som vill lära sig kinesiska är det allra bäst att åka till Kina och gå en språkkurs på ett kinesiskt universitet. Detta för att det krävs mycket övning och repetition och dessutom är det bra att ha en lärare i början. Det är också bra att befinna sig i Kina för då tvingas man att använda språket i vardagen.

Om man istället befinner sig i Sverige är Johan Björksténs bok ”Kinesiska – språket i Mittens rike” (ISBN 9789157479488) ett bra alternativ. Den läroboken är bra även till självstudier. Den tredje upplagan av boken är från augusti 2007 och det finns även tillhörande CD-skivor (3 st) och en övningsbok. Boken innehåller de 500-600 vanligaste tecknen som är bra att kunna om man ska åka till Kina. Men jag tycker att den andra upplagans ljudmaterial var bättre än den tredje upplagans. Den nya inspelningen än ganska monotont tråkig och långsam.

Om man inte har något emot att lära sig kinesiska via engelska finns flera företag som erbjuder lektioner över nätet. Två exempel är ChinesePod.com och PopupChinese.com som publicerar lektioner i olika svårighetsgrad. Båda är betaltjänster. På PopupChinese.com är dock podsändningarna gratis, men det övriga materialet får man betala för.

Ja och nej på kinesiska

På kinesiska finns inget ”ja” och ”nej” som vi har på svenska. Istället svarar man oftast jakande genom att säga ”är” eller ”har”. Är man mer negativt inställd säger man istället ”(är) inte” eller ”har inte”.

Exempel 1: Är du svensk? Är.
Exempel 2: Har du barn? Har inte.

Kinesiska fraser och ord

Här är några ord och fraser som kanske kan vara bra att kunna när man reser till Kina.

————————————————————————

På kinesiska: Skulle jag kunna få fråga, vart ligger biblioteket?

Qĭngwèn, túshūguăn zài nălĭ?
Skulle jag kunna få fråga, vart ligger biblioteket?

På kinesiska: Där borta.

Zài nàlĭ.
Där borta.

På kinesiska: Tack.

Xièxie.
Tack.

Det går bra att byta ut bibliotek túshūguăn mot t.ex. restaurang cānguăn, toalett cèsuŏ (vardagligt), toalett xĭshŏujiān (formellt), gatunamn etc.

————————————————————————

På kinesiska: Hur mycket?

Duōshăo qián?
Vad kostar det?

————————————————————————

På kinesiska: Är du amerikan?

Nĭ shì mĕiguórén ma?
Är du amerikan?

På kinesiska: Nej, jag är svensk.

Bù, wŏ shì ruìdiănrén.
Nej (= inte), jag är svensk.

På kinesiska: Är du kines?

Nĭ shì zhōngguórén ma?
Är du kines?

På kinesiska: Ja.

Shì.
Ja (= är).

————————————————————————

På kinesiska: Har du sambo/man/fru?

Ní yŏu àirén ma?
Har du sambo/man/fru?

På kinesiska: Ja (har).

Yŏu.
Ja (= har).

På kinesiska: Nej (har inte).

Méiyŏu.
Nej (= har inte).

På kinesiska: Jag vet inte.

Wŏ bù zhīdào.
Jag vet inte.

Det går bra att byta ut sambo (àiren) mot flickvän (nŭ péngyou), pojkvän (nán péngyou), barn (háizi).

————————————————————————

På kinesiska: Jag vill ha en öl.

Wŏ yào yī gè píjiŭ.
Jag vill ha en öl.

————————————————————————

Här finns fler kinesiska ord.

Radikaler och fonetikum

De flesta kinesiska tecknen består av två delar – en radikal och ett fonetikum. Radikalen är den betydelsebärande delen som kan ge viss vägledning om vad tecknet betyder. Det finns 214 ”grundradikaler” som kan ha lite olika utseende beroende på dess placering i tecknet. Fonetikum ger vägledning om hur tecknet ska uttalas.

Se radikallista (de förenklade tecknen och kortformerna står till höger om ”grundradikalen”).

Installera kinesiska tecken på datorn

För att kunna läsa kinesiska tecken på internet måste man först installera tecknen på datorn. Gå till Kontrollpanelen och klicka på Datum, tid, språk och nationella inställningar. Klicka på Nationella inställningar och språkinställningar. Markera rutan Installera filer för östasiatiska språk. Klicka på Verkställ och sätt i skiva med Windows XP.