SvD: Kinastrategi behövs

Publicerades 2012-12-20.

I dag skriver 18 personer en debattartikel på SvD Opinion om att nysatsningar behövs för att öka kunskapen om Kina och dess språk. Skribenterna menar att det behövs en Kinastrategi för att förbättra Sveriges konkurrenskraft samt öka förståelsen för ”denna globala bjässe”.

Den Kinarelaterade kompetens som finns i Sverige borde också värderas högre på arbetsmarknaden. Som det är nu tvingas många studenter att fokusera på andra ämnesområden för att få bra jobb. Eller så tvingas de flytta till andra länder för att dra nytta av sin unika Kinakompetens.

Läs artikeln på SvD Opinion.