Tibetaner

Den tibetanska folkgruppen uppskattas ofta bestå av 5–6 miljoner människor, men den officiella siffran ligger på 4.593.100 enligt People’s Dailys webbplats. Den lilla populationen är dock utspridd över ett mycket stort område i sydvästra Kina. Denna gigantiska region på 3.800.000 km² utgör över en tredjedel av Kinas totala yta (Pommaret, 2003, s.15).

Tibet grundades på 600-talet av dess förste kung Songtsen Gampo. Efter att kungen enat tibetanerna skapade han med sina framgångsrika arméer ett mycket vidsträckt rike. Det var också på Gampos order som ett alfabet hämtades från Indien och som utgjorde grunden i det tibetanska skriftsystemet (Ståhl, 1992, s.15). Tibetanernas språk tillhör förövrigt den tibeto-burmanska språkgruppen.

Den västerländska benämningen Tibet tros härstamma från gamla arabiska skrifter från 800-talet. Vid den tiden användes namnet ”al-Tibbat” som sedan har spridits till svenskan och andra västerländska språk (Wilkinson, 2000, s.728). På kinesiska kallas Tibet däremot Xīzàng som betyder ”skattkammaren i väster”. Den kinesiska benämningen kommer förmodligen från det faktum att landet ansågs innehålla mycket stora rikedomar. Detta gäller fortfarande eftersom att området innehåller stora mängder mineraler och andra naturresurser, men själva befolkningen är fattig.

Efter att Kina ockuperat Tibet 1950 delades regionen i ett antal mindre administrativa områden. Utav det centrala Tibet, bestående av provinserna Ü och Tsang, skapades den Tibetanska administrativa regionen (TAR). De östliga provinserna Amdo och Kham delades in i fem mindre områden, vilka numera tillhör de kinesiska provinserna Qīnghăi, Gānsù, Sìchuān och Yúnnán (Ståhl, 1992, s.12).

Den största gruppen tibetaner är dock fortfarande bosatta inom TAR. Där omfattas de inte av lika hårda restriktioner som Hàn-kineserna när det gäller Kinas barnbegränsningspolitik. Tibetanska kvinnor har sedan 1990 rätt att föda två barn (Goldstein & Beall, 1991, s.294). En översikt över den tibetanska folkgruppens spridning och fördelning mellan de olika regionerna ges i tabellen och kartan nedanför. Siffrorna i tabellen är från 1985–1987.

Område Antal tibetaner Fördelning i procent
Xīzàng (TAR) 1.920.000 37%
Sìchuān 1.090.700 21%
Qīnghăi 1.058.300 21%
Gānsù 694.000 13%
Yúnnán 410.000 8%
Totalt 5.173.000 100%
Tabell som visar tibetanernas fördelning över olika områden. Källa: Goldstein & Beall (1991).

 

Karta som visar tibetanernas spridningsområde. Källa: Wikipedia.

Enligt den tibetanska exilregeringens webbplats Tibet.com lever dessutom ca 110.000 tibetaner i exil, varav majoriteten är bosatta i Indien. Den tidigare politiske och andlige ledare Dalai lama bor också i Indien, detta sedan han 1959 tvingades lämna Tibet och flydde till Dharamsala där ett högkvarter etablerades. Exilregeringen uppskattar att 1,2 miljoner tibetaner dog under åren 1949–1984 som ett resultat av den kinesiska ockupationen (Ståhl, 1992, s.71).

Dalai lama och buddhismen är en mycket viktig del av tibetanernas liv. Inom denna religion är karma ett centralt begrepp, vilket kan definieras som resultatet av buddhistens tidigare handlingar. Dåliga saker som okunnighet, ilska och begär leder till ständig återfödelse, s.k. reinkarnation. Det yttersta målet för buddhisten är befrielse genom upplysning. Dalai lama anses vara en bodhisattva. Det innebär att han nått upplysning, men valt att stanna kvar på jorden för att hjälpa andra buddhister.

 

Referenser

Goldstein M.C. & Beall C.M. (1991). China’s Birth Control Policy in the Tibet Autonomous Region: Myths and Realities. Asian Survey, årg. 31, nr. 3, s. 285-303.

People’s Daily Online English Edition. The Tibetan ethnic minority. Webbplatsen ägs av kinesiska staten: http://english.peopledaily.com.cn/data/minorities/Tibetan.html [Verifierad: 2008-09-23]

Pommaret, F. (2003). Tibet Turning the Wheel of Life. London: Thames & Hudson Ltd.

Ståhl, D. (1992). Tibet våldtaget land på världens tak. Täby: Larsons förlag.

Tibetan Government in Exil’s Official Web Site. Tibet in Exile at a Glance (uppdaterad 2005-01-20). Webbplatsen ägs av Tibets exilregering: http://www.tibet.com/exileglance.html [Verifierad: 2008-09-23]

Wikipedia. Image:TAR-TAP-TAC.png (uppdaterad 2006-12-16). Webbplatsen ägs av Wikimedia Foundation: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:TAR-TAP-TAC.png [Verifierad: 2008-09-23]

Wilkinson, E. (2000). Chinese History: A Manual. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Uppsatsen skrevs 2008-09-25 vid Umeå universitet.