De 500 vanligaste tecknen

Här är en lista på de 500 vanligaste tecknen i det kinesiska språket. Jag har utgått från en lista på hanzidb.org som jag har modifierat något. Jag har skapat en kolumn för förenklade tecken (FT) och en kolumn för de traditionella tecknen (TT).

Jag har översatt de flesta tecknen till svenska med undantag för vissa svåröversatta kinesiska partiklar. Dessa står inom [hakparenteser].

Notera också att vissa tecken kan uttalas med flera olika toner samt att många av tecknen har flera betydelser. Alltså fler än vad som framgår av listan här nedanför.

Det finns också en lista över de vanligaste förenklade tecknen.

Nr Pinyin FT TT Svenska
1 de   [partikel]
2   en, ett
3 shì   är
4   inte
5 le   [partikel]
6 zài   existera
7 rén   person
8 yǒu   ha, inneha
9   jag
10   han
11 zhè detta
12 styck
13 men [flertal]
14 zhōng   centrum
15 lái komma
16 shàng  
17   stor
18 wèi därför att
19   harmoni
20 guó nation
21 de   mark
22 dào  
23   för att
24 shuō tala
25 shí tid
26 yào   vill
27 jiù   just
28 chū   gå ut
29 huì kunna
30   få lov att
31   också
32   du
33 duì korrekt
34 shēng   föda
35 néng   möjlig
36 ér   och
37 zi   son
38   den
39   erhålla
40 vid
41 zhe [partikel]
42 xià   under
43   själv
44 zhī   [partikel]
45 nián   år
46 guò passera
47 sända ut
48 hòu efter
49 zuò   göra
50 500 meter
51 yòng   använda
52 dào   väg
53 xíng   gå, resa
54 suǒ   plats
55 rán   rätt
56 jiā   hem
57 zhǒng frö
58 shì   sak
59 chéng   bli
60 fāng   riktning
61 duō   många
62 jīng klassiker
63 me [halvt ord]
64  
65   lag
66 xué studera
67   vara som
68 dōu   huvudstad
69 tóng   samma
70 xiàn visa
71 dāng vara
72 méi har inte
73 dòng röra sig
74 miàn   ansikte
75   stiga upp
76 kàn   se, titta
77 dìng   bestämma
78 tiān   himlen
79 fēn   del, dela
80 hái fortfarande
81 jìn gå in
82 hǎo   bra
83 xiǎo   liten
84   del
85   den, det
86 xiē   några
87 zhǔ   ägare
88 yàng form
89   textur
90 xīn   hjärta
91   hon
92 běn   rot
93 qián   framför, före
94 kāi öppna
95 dàn   bara
96 yīn   därför
97 zhǐ bara
98 cóng från
99 xiǎng   tänka
100 shí solid
101   sol
102 jūn armé
103 zhě   [partikel]
104   betydelse
105 har inte
106   kraft, styrka
107   den, det
108 och, med
109 zhǎng växa
110   ta, hålla
111 maskin
112 shí   tio
113 mín   folk
114   den (1, 2 …)
115 gōng   allmän
116   detta, denna
117   redan
118 gōng   arbeta
119 shǐ   使 orsaka
120 qíng   känsla
121 míng   ljus
122 xìng   karaktär
123 zhī   veta
124 quán   total
125 sān   tre
126 yòu   och, igen
127 guān stänga
128 diǎn punkt
129 zhèng   upprätt
130 handel
131 wài   extern
132 jiāng ska
133 liǎng båda
134 gāo   hög
135 jiān mellan, rum
136 yóu   låta, lyda
137 wèn fråga
138 hěn   mycket
139 zuì   mest
140 zhòng   tung
141 bìng och
142   sak
143 shǒu   hand
144 yīng borde
145 zhàn krig
146 xiàng   mot
147 tóu huvud
148 wén   litteratur
149 kropp
150 zhèng   politik
151 měi   vacker
152 xiāng   ömsesidig
153 jiàn se
154 bèi   [partikel]
155   vinst
156 shén [halvt ord]
157 èr   två
158 děng   vänta
159 chǎn producera
160 huò   eller
161 xīn   ny
162   själv
163 zhì skapa
164 shēn   kropp
165 guǒ frukt
166 jiā   lägga till
167   西 västerut
168   denna, detta
169 yuè   måne
170 huà tal
171 förena
172 huí återvända
173   speciell
174 dài   ersätta
175 nèi inom
176 xìn   lita på
177 biǎo tabell, visa
178 huà   förändring
179 lǎo   gammal
180 gěi ge
181 shì   generation
182 wèi   plats
183   ordning
184   grad
185 mén dörr
186 rèn   utse
187 cháng   vanlig, ofta
188 xiān   först
189 hǎi   hav
190 tōng   koppla ihop
191 jiào   lära ut
192 ér son, barn
193 yuán   ursprunglig
194 dōng öst
195 shēng ljud, röst
196   bära
197   stå
198   och, nå
199   jämföra
200 yuán medlem
201 jiě   lossa
202 shuǐ   vatten
203 míng   namn
204 zhēn   verklig
205 lùn diskutera
206 chù plats
207 zǒu  
208 rättvisa
209   varje
210   gå in
211 några
212 kǒu   mun
213 rèn känna igen
214 tiáo måttsord
215 píng   jämn
216   system
217 luft, gas
218 ämne
219 huó   leva
220 ěr du, denna
221 gèng   mer
222 bié annan
223   slå
224   kvinna
225 biàn förändra
226   fyra
227 shén   gud
228 zǒng total
229   hur
230 diàn el, blixt
231 shù nummer
232 ān   säker, trygg
233 shǎo   fåtal
234 bào rapport
235 cái   enbart
236 jié knyta
237 fǎn   motsatt
238 shòu   ta emot
239   öga
240 tài   överdrivet
241 liàng   mängd
242 zài   åter, igen
243 gǎn   känna, känsla
244 jiàn   bygga
245 ärende
246 zuò   göra, skapa
247 jiē   få kontakt
248   måste
249 chǎng plats
250 jiàn   måttsord
251 räkna
252 guǎn   ansvara för
253   period
254 shì   marknad
255 zhí   rak, vertikal
256   moral
257 pengar
258 mìng   liv
259 shān   berg
260 jīn   guld
261 zhǐ   finger
262 gram
263 tillåta
264 tǒng ena, alla
265 region
266 bǎo   skydda
267 zhì   till
268 duì   grupp
269 xíng   form
270 shè   samfund
271 biàn   便 i så fall
272 kōng   tom
273 jué bestämma
274 zhì   styra över
275 zhǎn   sträcka ut
276 häst
277   sektion
278   hantera
279   fem
280   grund
281 yǎn   öga
282 shū bok
283 fēi   inte
284 regel
285 tīng lyssna
286 bái   vit
287 què men
288 jiè   gräns
289
290 guāng   ljus
291 fàng   ställa
292 qiáng stark
293   närma sig
294 xiàng   bild
295 nán svår
296 qiě   dessutom
297 quán makt
298   tänka
299 wáng   kung
300 xiàng   utseende
301 wán   förbruka
302 shè bygga
303 shì   form
304   färg
305   väg
306 minnas
307 nán   söder
308 pǐn   produkt
309 zhù   bo
310 gào   säga
311 lèi sort
312 qiú   begära
313 enligt
314 chéng   regel
315 běi   norr
316 biān sida, kant
317   dö, död
318 zhāng utvidga
319 gāi borde
320 jiāo   överlämna
321 guī regel
322 wàn tiotusen
323   ta
324   dra
325   mönster
326 wàng   hoppas
327 jué känna
328 shù konst
329 lǐng leda
330 gòng   allmän
331 què absolut
332 chuán överföra
333 shī lärare
334 guān observera
335 qīng   ren
336 jīn   i dag
337 qiè   strimla
338 yuàn   gård
339 ràng tillåta
340 shí   veta
341 hòu   vänta
342 dài bälte
343 dǎo leda
344 zhēng strida
345 yùn bära
346 xiào   le
347 fēi flyga
348 fēng vind
349   steg
350 gǎi   ändra
351 shōu   samla
352 gēn   rot
353 gàn göra
354 zào   skapa
355 yán   tal
356 lián förena
357 chí   hålla
358 sektion
359 měi   varje
360 korsa
361 chē fordon
362 qīn släkt
363 extremt
364 lín   skog
365   kläder
366 kuài   snabb
367 bàn hantera
368 diskutera
369 wǎng   i riktning mot
370 yuán   först, primär
371 yīng   hjälte, blomma
372 shì   lärd person
373 zhèng bevis, licens
374 jìn   nära
375 shī   förlora
376 zhuǎn vända
377   man
378 lìng   order
379 zhǔn tillåta
380   tygstycke
381 shǐ   börja
382 zěn   varför, hur
383 ne   [partikel]
384 cún   lagra, samla
385 wèi   har inte
386 yuǎn avlägsen
387 jiào   kalla, ropa
388 tái plattform
389 dān enstaka
390 yǐng   skugga
391   verktyg
392 luō nät
393   skrivtecken
394 ài kärlek
395 slå
396 liú   flöda
397 bèi förbereda
398 bīng   soldat
399 lián koppla ihop
400 diào 調 överföra
401 shēn   djup
402 shāng   kommers
403 suàn   beräkna
404 zhì kvalitet
405 tuán sfär, boll
406   samla
407 bǎi   hundra
408   behöva
409 jià pris, värde
410 huā   blomma
411 dǎng parti
412 huá praktfull
413 chéng   stad, mur
414 shí   sten
415 nivå, grad
416 zhěng   fullständig
417   regeringssäte
418 lämna
419 kuàng situation
420 underlägsen
421 qǐng be om
422   förmåga
423 gräns
424 yuē avtal
425 shì   visa
426 vända, svara
427 bìng   sjukdom
428   nyhet
429 jiū   studera
430 xiàn 线 tråd, linje
431   likna
432 guān   ämbetsman
433 huǒ   eld
434 duàn kapa, dela
435 jīng   essens
436 mǎn 滿 fylla, full
437 zhī   stödja
438 shì titta på
439 xiāo   försvinna
440 yuè   hoppa över
441   kärl
442 róng   innehålla
443 zhào   skina
444 måste
445 jiǔ   nio
446 zēng   öka
447 yán   mala
448 xiě skriva
449 chēng säga
450   stå på tå
451   åtta
452 gōng   bedrift
453 ma [partikel]
454 bāo   paket
455 piàn   skiva
456 shǐ   historia
457 wěi   anförtro
458   [partikel]
459 chá   undersöka
460 qīng lätt
461   lätt, ändra
462 zǎo   tidig
463 céng   förut
464 chú   ta bort
465 nóng jordbruk
466 zhǎo   söka
467 zhuāng fylla
468 guǎng 广 bred
469 xiǎn visa
470 ba   [partikel]
471 ā   [partikel]
472   plommon
473 biāo märke
474 tán samtala
475 chī   äta
476 bild
477 niàn   sakna
478 liù   sex
479 yǐn   leda
480 uppleva
481 shǒu   huvud
482 doktor
483   ämbetsverk
484   plötsligt
485 zhuān speciell
486 fèi utgift
487 hào nummer
488 jǐn förbruka
489 lìng   annan
490 zhōu   omkrets
491 jiào jämföra
492 zhù   hälla
493 språk
494 jǐn bara
495 kǎo   undersöka
496 luò   falla
497 qīng   blågrön
498 suí följa
499 xuǎn välja
500 liè   arrangera