Vem äger Huawei?

Publicerades 2019-10-15.

I kvällens nyhetssändning i både Rapport och Aktuellt sändes ett inslag om det kinesiska telekomföretaget Huawei där SVT:s reporter fick möjlighet att intervjua företagets VD. Uppenbarligen fick hon veta att Huawei ägs av de anställda. Men faktum är att ingen utanför Kina vet vem som de facto kontrollerar aktierna i Huawei. Inte ens SVT.

Detta är också en av anledningarna till den svenska regeringens nya proposition som förespråkar en ny lagstiftning för att kunna utestänga vissa telekomföretag, vilka skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk för Sverige, från den framtida digitala infrastrukturen i form av 5G-näten. En annan anledning till regeringens proposition är sannolikt också Kinas nya underrättelselag som jag har skrivit om tidigare.

Huawei har under de senaste senaste åren vuxit mycket snabbt och är numera världens största telekomföretag, men till skillnad från dess konkurrenter är Huawei inte börsnoterat. Som privatägt företag finns därför inget krav att offentliggöra vem som kontrollerar aktierna.

Huawei uppger dock gärna, liksom framgick av SVT:s nyhetssändningar, att företaget ägs av de anställda. Men det enda som Huaweis anställda ”äger” är rätten till vinstdelning. Detta är nämligen enbart en typ av virtuella aktier som inte kan likställas med riktiga aktier.

Så vem är det som egentligen äger Huawei? Enligt en rapport som publicerades i april 2019 av Christopher Balding och Donald Clarke ägs det operativa företaget Huawei Technologies, Inc till 100% av holdingbolaget Huawei Investment & Holding Co., Ltd.

Enligt rapporten äger Huaweis grundare och tillika nuvarande VD 1,14% av holdingbolaget och resten kontrolleras av en så kallad ”fackföreningskommitté” i form av Huawei Investment & Holding Company Trade Union Committe.

Vem som kontrollerar fackföreningskommittén och därmed också majoriteten av Huaweis aktier har emellertid inte författarna till rapporten lyckats ta reda på. Men författarna menar att, med tanke på hur fackföreningar normalt fungerar i Kina, torde slutsatsen bli att Huawei sannolikt är statsägt, det vill säga kontrolleras av kommunistpartiet.

Det finns således en god anledning till att Trump-administrationen tog det säkra före det osäkra och svartlistade Huawei bara några veckor efter att rapporten hade offentliggjorts, samt att många andra länders regeringar också har börjat förhålla sig kritiskt till det kinesiska telekomföretaget.

Läs också om den svenska ”Huawei-lagen”. Och hur uttalar man egentligen Huawei?