Bitcoin föll när Kina varnade för kryptovalutor

Publicerades 2021-05-22.

På tisdagen tidigare i veckan publicerade tre kinesiska finansiella institutioner en gemensam kungörelse och varnade sina medlemmar för risken med kryptovalutor, samt det olagliga i att engagera sig i aktiviteter som rör virtuella valutor. Dessa betraktas inte heller som riktiga valutor i Kina.

När kungörelsen publicerades gav den återverkningar på diverse kryptovalutor. Bland annat så rasade bitcoin med 30 procent till som lägst 30.101 USD för att sedan vända upp igen. I skrivande stund ligger kursen på omkring 38.000 USD.

Bitcoin har länge varit en högvolatil och riskfylld investering med mycket stora inslag av spekulation. Detta är en av anledningarna till att Kina förbjöd handel med bitcoin så tidigt som 2013 genom att publicera en ”Kungörelse angående att förebygga risken med bitcoin”. Och fyra år senare, 2017, stängdes dessutom landets kryptobörser.

Nedgången i bitcoin inleddes dock flera veckor före tisdagens varning från Kina. Och den som har haft allra störst påverkan på bitcoin-kursen är inte Kina utan Teslas vd Elon Musk.

Rekordnoteringen på 64.829,14 USD (källa: coindesk.com) sattes redan i mitten av april. Sedan dess har alltså Elon Musk gjort en del negativa uttalanden, bland annat med sina inlägg på Twitter, som har tryckt ner värdet på kryptovalutan.

Sedan toppnotering i april har kursen fallit med hela 41 procent, men ligger sedan årsskiftet fortfarande på plus med en uppgång på 33 procent.

Översättning av kungörelsen

Här följer en översättning av utvalda delar av kungörelsen. Jag har emellertid inte orkat översätta hela texten, men för den som är intresserad så finns en källhänvisning lite längre ner.

På sista tiden har priset på kryptovalutor stigit och sjunkit kraftigt. Spekulativa transaktioner med kryptovalutor har i viss mån kommit tillbaka och inkräktar allvarligt på säkerheten för befolkningens tillgångar och stör den normala ekonomiska och finansiella ordningen. För att ytterligare följa upp Kinas centralbanks, med flera myndigheters, publicerade krav, såsom ”Kungörelse angående att förebygga risken med bitcoin” och ”Kungörelse angående att förebygga risken med finansiering och distribution av kryptovalutaenheter [s.k. Initial Coin Offerings]” med mera, om att förebygga risken att spekulera i transaktioner med kryptovalutor, har Kinas institution för internetfinansiering, Kinas bankinstitution, Kinas betalnings- och klareringsinstitution en gemensam kungörelse om detta ämne enligt nedan:

1. Ha en korrekt förståelse av kryptovalutor och liknande affärsverksamheters karaktär och egenskaper
… valutan behöver inte utfärdas av en myndighet … och är ingen äkta valuta, och skall inte och kan inte betraktas som en valuta som cirkulerar och används på en marknadsplats … det är en olaglig aktivitet att sälja kryptovalutaenheters värdebevis med mera.

2. Berörda organisationer får inte utveckla eller deltaga i affärsverksamhet med kryptovalutor
Finansiella institutioner och betalningsinstitutioner med fleras medlemmar ska plikttroget förstärka samhällets ansvar, och får inte använda kryptovalutor för att prissätta varor och tjänster …

3. Konsumenterna ska förbättra medvetenheten och förebygga risker samt skydda sig mot kapitalförluster
Kryptovalutor har inget verkligt värde som stöd och priset kan lätt manipuleras … Kontrakt som gäller transaktioner med kryptovalutor har inget stöd i lagstiftningen …
Investeringar och transaktioner som skapar konsekvenser och orsakar förluster genom tillämpliga metoder tar man själv ansvar för

4. Förstärkning av medlemsenheters disciplin och kontroll
Varje medlemsenhet ska noggrant implementera de relevanta och nationella övervakningskraven, och noggrant följa branschens löften om självdisciplin, och resolut avstå från utveckling och deltagande i alla aktiviteter som har med kryptovalutor och liknande
att göra

Källa: https://mp.weixin.qq.com/s/ZcIWk3hcQNp-vnp08nHyQg

Hög risk med kryptovalutor

Riskerna med bitcoin och andra kryptovalutor är alltså mycket höga. Detta eftersom kryptovalutornas kurser är mycket volatila och lättpåverkade. Dessutom finns risken att ytterligare lagstiftning och regleringar införs, samt att brytningen (så kallad mining) slukar alltmer energi, vilket höjer kostnaderna och får negativa miljökonsekvenser om elen kommer fossila bränslen som kol.

Risk för regleringar

En stor risk med diverse kryptovalutor som bitcoin är risken för den typ av förbud och regleringar som Kina har infört de senaste åren. Risken finns också att även andra länder inför liknande restriktioner när det gäller spekulation och användning av kryptovalutor som betalningsmedel.

Jag skulle inte bli överraskad att se andra lagstiftare och beslutsfattare göra samma sak under de kommande veckorna för att varna investerare för riskerna med spekulativ handel eller kryptomarknadens volatilitet. (Henri Arslanian, PwC)

Källa: https://www.ft.com/content/c4c29bb3-c8ee-454c-a2dd-eac9f644007f

Dessutom säger Phillip Gillespie, vd för cryptoföretaget B2C2 i Japan, till Bloomberg att en digital kinesisk valuta tillsammans med ytterligare regleringar skulle kunna störa marknaderna för kryptovalutor: ”När en digital yuan introduceras kommer detta att bli en av de största riskerna med krypto”.

Vidare skriver Bloomberg att en stor del av omsättningen i bitcoin går via cryptovalutan Tether. Om användningen av Tether av någon anledning skulle försvåras skulle detta kunna resultera i ”en allvarlig likviditetschock för en stor del av kryptomarknaden” skriver JP Morgan Chase & Co i en rapport.

Dessutom tycks en mycket stor del av handeln i Tether komma från just Asien. Bloomberg skriver att motsvarande 18 miljarder USD under ett år kom från östasiatiska adresser, varav en del från Kina. Om Kina skulle lyckas stoppa handeln i Tether skulle det därmed kunna resultera i en ”massiv likviditetschock”, enligt Phillip Gillespie.

Det är fortfarande tillåtet att både bryta och äga bitcoin i Kina, men om inte kineserna längre skulle tillåtas äga bitcoin skulle detta också kunna trycka ner kursen ytterligare på kryptovalutan.

Kryptovalutor lättmanipulerade

Kryptovalutor är mycket volatila och lättmanipulerade. En tweet eller uttalande av Elon Musk har till exempel bevisat detta tidigare i år.

Tidigare har Elon Musk varit mycket positiv till bitcoin och i februari köpte Tesla bitcoin för motsvarande 1,5 miljarder USD. I slutet av april blev det emellertid känt att företaget hade sålt 10 procent av sina bitcoin, vilket fick kursen på fall.

Ytterligare en negativ nyhet för kryptovalutans kurs publicerade Elon Musk på Twitter den 13 maj. Tesla skulle inte längre acceptera bitcoin som betalningsmedel. Anledningen uppgavs vara bitcoins negativa miljöpåverkan. Brytning kräver nämligen väldigt mycket energi och framför allt i form av kol.

Negativa miljökonsekvenser

Nu när miljötänkande tycks viktigare än någonsin finns risken att investerare och spekulanter väljer bort energikrävande och miljöbelastande investeringar som bitcoin till förmån för mer hållbara alternativ.

Brytningen kräver nämligen enorma mängder energi. Cambridge (cbeci.org) uppskattar att brytningen av bitcoin konsumerar 123,8 TWh per år. Detta är nästan i paritet med hela Sveriges elförbrukning förra året som uppgick till 133,8 TWh, enligt Energimyndigheten.

På grund av den stora energiförbrukningen, vilket medför höga kostnader, har mycket av brytningen flyttat till Kina där elen är relativt billig. Omkring 70 procent av alla bitcoin bryts numera i Kina, men runt hälften av Kinas elproduktion kommer från kol med stora utsläpp som följd.

Eftersom brytningen kräver extrema mängder energi har den dock förbjudits i en av Kinas autonoma regioner, nämligen i Inre Mongoliet, som tidigare hade 8 procent av världens bitcoinbrytning.

Kanske kommer också resten av Kina så småningom att följa efter och även förbjuda brytning av bitcoin eftersom den kräver så mycket energi?

Källor: di.se, scmp.com, ft.com, cnbc.com, qq.com, tt.se, csrc.gov.cn, bloomberg.com.