Historia

Kinas historia är mycket lång och fascinerande. Människor har bott i det som nu kallas Kina sedan urminnes tider. Kvarlevorna av Homo erectus har hittats i provinsen Shaanxi som har daterats till 1,3 miljoner år f.Kr. Dessutom finns spår av Homo sapiens som har hittats i Zhoukoudian, nära Beijing, från 23.000 f.Kr. Den kinesiska civilisationen – d.v.s. samhällen med permanenta bosättningar – uppstod någon gång kring år 6.000 f.Kr. (Yangshaokulturen).

Konfucius (551–479 f.Kr.) är en person som haft mycket stort inflytande på kinesiskt tänkande och det kinesiska samhället under historien. Läs mer om Konfucius.

Kinas förste kejsare

Qin Shi Huangdi var den som först enade Kina. Det skedde i början av Qindynastin (221 f.Kr.) sedan århundraden av krig mellan ett antal mindre stater hade plågat området. Det var staten Qins starka armé som slutligen tvingade de övriga att enas under Qin Shi Huangdis styre. Det har också gjorts några spelfilmer om honom, bland annat Hero och The Emperor and the Assassin.

När Kina hade enats genomförde kejsare Qin Shi Huangdi en rad förbättringar och standardiseringar. Försvarsmuren mot norr förlängdes och vägar byggdes ut. Dessutom gjordes Kinas skriftspråk, måttenheter och mynt enhetliga så att de kunde användas över hela riket.

Qin Shi Huangdi dog och begravdes år 210 f.Kr. tillsammans med den numera välkända Terrakottaarmén i den nuvarande Shaanxi-provinsen. Armén består av ca 8000 lersoldater i naturlig storlek som vaktar hans grav.

Uppfinningar

Landets historia är också full av viktiga uppfinningar. Kina var till exempel först med att upptäcka detta:

  • Papperet*
  • Krutet*
  • Magnetkompassen*
  • Boktryckarkonsten*
  • Skottkärran
  • Teet
  • Porslinet
  • Sidenet

* ”De fyra” eller ”De fyra stora” är begrepp som ofta används i Kina. Vad gäller just uppfinningar anses papperet, krutet, magnetkompassen och boktryckarkonsten vara de viktigaste och kallas därför ”De fyra stora uppfinningarna.”

Dynastier

Här är en sammanfattning av Kinas dynastier som sträcker sig över nästan 4.000 år. Den första dynastin i Kina inleddes kring år 2.000 f.Kr. Qing blev den sista dynastin när Republiken Kina bildades 1912.

Årtal Dynastier
2000–1500 f.Kr. Xia
1500–1040 f.Kr. Shang
1040–256 f.Kr. Zhou
221–207 f.Kr. Qin
206 f.Kr.–9 e.Kr. Västra Han
9–23 Xin
25–220 Östra Han
220–280 De tre kungadömenas period
266–316 Västra Jin
317–420 Östra Jin
420–589 De sydliga dynastierna
386–581 De nordliga dynastierna
581–618 Sui
618–907 Tang
907–960 De fem dynastierna
960–1279 Song
916–1234 Nomaddynastier (Norra Kina)
1271–1368 Yuan
1368–1644 Ming
1644–1912 Qing

Kina under 1900-talet

Under 1900-talet hade Kina två stora revolutioner, eller samhällsomvälvningar, som utspelades 1911/1912 och 1949. Den första innebar slutet för den långa raden dynastier då nationalistpartiet tog över makten. Nationalisterna besegrades sedan av kommunisterna 1949. Här är de viktigaste årtalen i Kinas 1900-talshistoria.

 • 1912 – Den sista dynastin går i graven och ersätts av Republiken Kina. Sun Yat-sen (pinyin: Sun Yixian) som varit med och bildat det Nationella folkpartiet, Guomindang, arbetade hårt för att åstadkomma en revolution som skulle vara lösningen på Kinas alla problem. Det lyckades slutligen med upproret i Wuchang 1911, vilket ledde till att 15 provinser förklarade sig självständiga. Sun Yat-sen blev Kinas förste president och tillträdde den 1 januari 1912 då Kina officiellt blev republik.
 • 1920–21 – Kinas kommunistiska parti (KKP) såg dagens ljus i juni 1920 när marxisten Chen Duxiu utsågs till kommunistpartiets förste generalsekreterare. Idén att grunda ett kinesiskt kommunistparti hade kommit från Moskva. Inofficiellt grundades partiet två månader senare, i augusti 1920, men enligt officiella partikällor skedde det inte förrän den 1 juli 1921. Då var nämligen också Mao Zedong involverad i det nya partiet i samband med den första kongressen.
 • 1937–45 – Japan attackerar Kina 1937 vilket blir början på ett mycket blodigt krig. I Kina kallas det ”Japanska motståndskriget”, eller mer ordagrant ”Motstå Japan-kriget”. Minst 20 miljoner kineser dödades fram till Japans kapitulation 1945. Än i dag är relationerna länderna emellan något ansträngda på grund av grymheten under kriget. På 1930-talet skrevs också Kinas nationalsång som handlar om kampen mot japanerna.
 • 1946–49 – Inbördeskrig mellan kinesiska nationalister och kommunister. Nationalisterna förlorar kriget 1949 och kommunisterna tar över makten i landet.
 • 1949 – Folkrepubliken Kina utropas i Beijing den 1 oktober och leds av Mao Zedong och kommunistpartiet (Gongchandang). Nationalistledaren Chiang Kai-shek (pinyin: Jiang Jieshi) som förlorat kriget flyr till Taiwan.
 • 1956–57 – ”Kampanjen hundra blommor” innebar att kommunistpartiet välkomnade kritik från kinesiska intellektuella under parollen ”Låt hundra blommor blomma och hundra meningsinriktningar tävla.” Kampanjen förvandlades dock plötsligt till en utrensning av höger-intellektuella. Dessa förlorade sina jobb, fängslades eller skickades till arbetsläger på landsbygden.
 • 1958–61 – ”Stora språnget” var ett av Mao Zedongs försök att utveckla landet och lyfta Kina ekonomiskt. Kina skulle nu bli ett av världens rikaste länder. Detta innebar bland annat att små stålverk skulle anläggas på nästan varje bakgård. Framgången uteblev dessvärre på grund av det saknades kunskap och kompetens för att genomföra detta gigantiska projekt. Istället drabbades landet av en svältkatastrof. Uppemot 45 miljoner kineser uppges ha dött.
 • 1966–76 – ”Kulturrevolutionen” var Mao Zedongs nästa stora projekt. Detta var en slags gräsrotsrevolution där vanligt folk attackerade lärare, chefer, rika och intellektuella. Vidare så stängdes skolor och studenterna (s.k. rödgardister) uppmanades göra slut på kulturarvet från det gamla Kina. Kampanjen kallades ”Förstör de fyra gamla” och syftade på gamla seder, vanor, kultur och tankesätt. Partiet, d.v.s. Mao, ville inte att landet längre skulle förknippas med det gamla feodala Kina, vilket fick till följd att många gamla kulturskatter förstördes för all framtid. Under kulturrevolutionen skickades också många till omskolningsläger ute på landsbygden för att bli produktiva och revolutionära bönder. Och allt som ansågs vara borgerliga värderingar och ägodelar förbjöds. En intressant och bra film som utspelas i ett sådant arbetsläger är Balzac och den lilla kinesiska sömmerskan.
 • 1978 – Deng Xiaoping tar över makten i kommunistpartiet och börjar föra landet mot marknadsekonomi och kapitalism istället för den kommunistiska modell som Mao Zedong hade förespråkat. Detta blir starten på Kinas ekonomiska framfart. Det visade sig nämligen att kineser, liksom alla andra, var villiga att arbeta hårdare när man själv gynnades ekonomiskt istället för att arbeta för kollektivet.
 • 1989 – Studentdemonstrationer på Himmelska fridens torg i huvudstaden Beijing. Protesterna inleddes efter att kommunistpartiets generalsekreterare Hu Yaobang dött den 15 april. Man ansåg att Hu Yaobang hade blivit orättvist behandlad av kommunistpartiet samt att det förekom ett allmänt missnöje på grund av nepotism och korruption. Studenterna gav också uttryck för önskemål om ett öppnare samhälle med demokrati och yttrandefrihet. Inom de närmaste veckorna eskalerade demonstrationerna på Himmelska fridens torg och även på andra platser runt om i landet. Händelseutvecklingen urartade sedermera i våldsamheter och död den fjärde juni när kommunistpartiet återtog kontrollen över Himmelska fridens torg, och landet i övrigt, med hjälp av Folkets befrielsearmé. I Kina benämns ofta den våldsamma upplösningen på Himmelska fridens torg ”6 4″ (liù sì 六四) med hänsyftning på datumet den fjärde juni.
 • 1997 – Storbritannien återlämnar Hongkong som hade blivit brittiskt efter Kinas förnedrande nederlag i Opiumkriget (1839–42) och man hade tvingats överlämna Hongkongön. Efter ytterligare ett misslyckande i Arrowkriget (1857–60) hade man även förlorat Kowloonhalvön. Läs mer på sidan om Hongkong.
 • 1999 – Portugal återlämnar Macao som varit en portugisisk koloni ända sedan 1500-talet. Portugal fick som enda europeiska land anlägga en handelskoloni på kinesiskt territorium. Man behövde inte tilltvinga sig Macao genom våld som britterna hade gjort med Hongkong. Alla europeiska handelskompanier, förutom de portugisiska, var under lång tid hänvisade till hamnstaden Guangzhou (Kanton) när de ville handla med Kina.

Kina under 2000-talet

Den förste kinesen skickas ut i rymden, de olympiska spelen arrangeras i huvudstaden Beijing (Peking) och Kina växer så det knakar.

 • 2003 – Den förste kinesiske astronauten (taikonauten) Yang Liwei i rymden. Ordet taikonaut kommer från det kinesiska ordet tàikōng som betyder yttre rymden.
 • 2008 – För första gången anordnades de olympiska spelen i Kina. OS hölls i huvudstaden Beijing.
 • 2010 – Kinas ekonomiska framfart fortsätter i snabb takt. Efter flera år med hög tillväxt passerades Japan och därmed blev Kina världens näst största ekonomi. Kina förväntas fortsätta växa snabbare än övriga stora ekonomier och blir sannolikt världens största ekonomi inom några år.
 • 2013 – Kinas president lanserar ett gigantiskt infrastrukturprojekt som syftar till att återskapa något som påminner om den gamla Sidenvägen. Detta innebär att Kina investerar i infrastruktur med syfte att få bättre kontroll över handelsvägarna med omvärlden både på land och till havs. Därför investerar man stora pengar i hamnar, broar, vägar, järnvägar och flygplatser på strategiskt viktiga platser runt om i världen.

Källor: se sidan med böcker och övrig nyhetsmedia.