Karta

Karta Kina

Karta över Kina

Kartan är inte exakt utan har enbart skapats för att ge en överblick över Kinas geografiska indelning. Den kontroversiella gränsdragningen i väster följer kinesisk modell, så detta är alltså Kina enligt Kina. Taiwan har dock ritats med streckad linje eftersom att ön i praktiken fungerar som en självständig stat och har demokratiska val.

Kartan visar de 22 (23) provinserna Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, (Taiwan), Yunnan och Zhejiang.

Den visar också och de fem självständiga områdena Guangxi, Nei menggu (Inre Mongoliet), Ningxia, Xinjiang och Xizang (Tibet), de två särskilda administrativa områdena Aomen (Macao) och Xianggang (Hongkong) samt den gamla hamnstaden Guangzhou (Kanton).

Slutligen finns också de fyra stora städerna som står direkt under centralregeringen på kartan: Beijing (Peking), Tianjin, Shanghai och Chongqing. Det lilla området mellan Beijing och Tianjin tillhör den omkringliggande Hebeiprovinsen.