Kina kommer slå ner på brytning av bitcoin

Publicerades 2021-05-22.

Efter att Kina på tisdagen publicerade en varning om kryptovalutor så rasade världens kryptovalutor. Ytterligare en kungörelse publicerades tre dagar senare som antyder att Kina kommer att förbjuda så kallad brytning (utvinning) av bitcoin, vilket har fått priset på kryptovalutor fortsätta att falla.

I Kina är det sedan några år tillbaka förbjudet för finansiella företag att befatta sig med bitcoin. Däremot har det varit tillåtet att bryta och äga bitcoin.

Enligt den senaste kungörelsen verkar det dock som att Kina även kommer att förbjuda brytning av bitcoin. Kungörelsen publicerades av Statsrådets finansiella stabilitets- och utvecklingskommitté.

Det är sedan tidigare välkänt att brytning av bitcoin kräver mycket stora mängder energi och är också är skadlig för miljön; något som nyligen uppmärksammades av Elon Musk på Twitter. Uppskattningsvis sker 70 procent av världens bitcoinbrytning i Kina. Därmed används också mycket kol i brytning av bitcoin.

Kommitténs ambition är enligt kungörelsen att reducera finansiella risker samt att ”främja ett positivt ekonomiskt och finansiellt kretslopp” i samhället. Den andra punkten i kungörelsen nämner brytningen av bitcoin:

Det andra är att resolut förebygga och kontrollera finansiella risker, upprätthålla en baslinje av beaktande, förstärka en allomfattande bevakning efter tidiga varningssignaler på finansiella risker, främja små och medelstora finansiella instituts reformarbete, kraftfulla insatser för att minska kreditriskerna, förstärka plattformar för övervakning av företagens finansiella aktiviteter, slå till mot aktiviteter såsom bitcoinbrytning och -transaktioner, samt att resolut förebygga enskilda risker som kan spridas till samhällets domäner.

Aktie-, låne- och valutaväxlingsmarknadernas stabilitet och funktion ska skyddas, slå till mot olagliga aktiviteter med värdepapper, strängt bestraffa finansiella lagbrott, vidta stränga åtgärder mot externa risker som ger upphov till importerad inflation, förstärka den prognostiserade översynen, förbättra marknadsövervakningen, samt färdigställa en responsiv reservplan och förbereda politiska beslut.

Källa: http://www.gov.cn/xinwen/2021-05/21/content_5610192.htm