Kinesiska par tillåts ha tre barn

Publicerades 2021-05-31.

Den senaste folkräkningen 2020 visade att Kinas befolkning åldras när de äldre blir alltfler samtidigt som färre barn föds. Så för att försöka vända trenden med ett åldrande samhälle tillåts numera gifta par att skaffa sig ytterligare ett barn, det vill säga den så kallade tvåbarnspolitiken avskaffas och ersätts nu av en trebarnspolitik.

Kommunistpartiet vill dessutom förbättra socialförsäkringssystemet och pensionssystemet i syfte att försöka uppmuntra familjer att skaffa fler barn. Detta efter ett beslut av Politbyrån, vars medlemmar sammanträdde tidigare i dag med president Xi Jinping som ordförande, enligt den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua.

Politbyrån sammanträdde för att gå igenom den senaste femårsplanens (2021–2025) rapport ”Beslut angående policyåtgärder för att optimera födelsetalen och gynna en långsiktig demografisk utveckling”. Här är några utdrag från Politbyråns sammanträde (enligt min översättning):

Sammanträdet poängterar: Ett proaktivt svar på den åldrande befolkningen, angående landets utveckling och befolkningens välstånd, så är viktiga åtgärder att realisera en god kvalitet på den ekonomiska utvecklingen samt skydda landets säkerhet och stabiliteten i samhället. Alltsedan den 18:e partikongressen ska varje distrikt och avdelning samvetsgrant implementera och distribuera Centralkommitténs beslut angående ett proaktivt svar på den åldrande befolkningen, snabba på och stärka socialförsäkringssystemet och pensionssystemet, samt arbeta med att uppnå tydliga resultat på varje punkt.

Kommer att förbättra barnledigheten och föräldraförsäkringssystemet, och stödjande åtgärder genom att förbättra skatter, boende etc, samt trygga kvinnors lagliga rättigheter på arbetsmarknaden.

Sammanträdet poängterar: Alltsedan den 18:e partikongressen ska partiets Centralkommitté enligt situationen med landets befolknings utvecklingsförändring … på ett övergripande sätt avveckla den viktiga och strategiska tvåbarnspolicyn etc, och att uppnå positiva resultat. Samtidigt har föråldringen av landets totala befolkning fördjupats. För att förbättra och optimera barnbegränsningspolicyn, så implementeras en policy att ett gift par tillåts ha tre barn och kompletterande stödåtgärder. Detta är fördelaktigt för att förbättra vår nations befolkningsstruktur, att implementera proaktiva svar på den nationella strategin om befolkningens föråldring, samt för att upprätthålla vår nations befolknings begåvning och överlägsenhet.

Källa: http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2021-05/31/c_1127513015.htm