Statistik från Kinas folkräkning 2020

Publicerades 2021-05-14.

Siffrorna i tabellen kommer från den nationella folkräkningen som genomfördes i slutet av 2020 och avser Fastlandskina om inget annat anges.

Fastlandskina inkluderar de 22 provinserna, de 5 autonoma regionerna (Guangxi, Inre Mongoliet, Ningxia, Xinjiang, Tibet) och de 4 storstäderna (Chongqing, Peking, Shanghai, Tianjin). Däremot ingår inte Hongkong, Macao och Taiwan i Fastlandskina.

Befolkningsstatistik KinaÅr 2020
Antal personer i Fastlandskina1.411.778.724
Antal personer i Hongkong7.474.200
Antal personer i Macao683.218
Antal personer i Taiwan23.561.236
Antal män723.339.956
Andel män51,24%
Antal kvinnor688.438.768
Andel kvinnor48,76%
Antal personer 0–14 år253.383.938
Andel personer 0–14 år17,95%
Antal personer 15–59 år894.376.020
Andel personer 15–59 år63,35%
Antal personer ≥60 år264.018.766
Andel personer ≥60 år18,70%
Antal personer ≥65 år190.635.280
Andel personer ≥65 år13,50%
Antal personer per hushåll2,62
Antal familjehushåll494.160.000
Antal personer i familjehushåll1.292.810.000
Antal kollektivhushåll28.530.000
Antal personer i kollektivhushåll118.970.000
Antal boende i städer901.991.162
Andel boende i städer63,89%
Antal boende på landsbygd509.787.562
Andel boende på landsbygd36,11%
Antal han-kineser1.286.310.000
Andel han-kineser91,11%

Källa: Nationella statistikbyrån (国家统计局)