Tea Classic

Min engelska översättning av den kinesiska Teklassikern finns nu till försäljning på Amazon.com som e-bok. Priset är 6,99 USD.

Bokens engelska titel är Tea Classic och på kinesiska brukar den kallas Cha Jing. Verket skrevs ursprungligen på 700-talet av den kinesiske temästaren Lu Yu.

Tidigare har jag dessutom översatt Teklassikern till svenska, men denna säljs inte för tillfället pga problem med formateringen. Jag hoppas emellertid att kunna lägga ut den svenska versionen till försäljning vid ett senare tillfälle. Men innan så sker måste texten redigeras och formatet ändras till ePub3.

Bokens engelska beskrivning:

Tea Classic (Cha Jing) is the oldest book in the world on tea. It was written by the greatest tea master of the Chinese Tang dynasty. His name was Lu Yu. In a simple, yet beautiful, language he tells the story of tea as it was known more than 1,000 years ago.

Lu Yu explains in great detail how to make the perfect cup of tea. Other important topics include tea cultivation, tea drinking, how to manufacture all the equipment, and where to find the best water. Lu Yu says, for example, that: ”It is only in the city and within the gates of nobility that the aesthetic experience of tea is maimed if any of the 24 utensils is missing”.

Läs mer här: http://nygards.org/tea-classic/