Teklassikern översatt till svenska

cover_litenNu finns min översättning av den kinesiska Teklassikern (ISBN 9789198339406) publicerad som e-bok på Amazon.com.

Det finns också en gratis Kindle-app som man kan ladda ner.

Boken skrevs ursprungligen av Lu Yu 陸羽 under andra halvan av 700-talet. Dess kinesiska titel är Chajing 茶經 och den tros ha publicerats för första gången år 780.

Läs mer här: nygards.org/teklassikern